Деякі аспекти автоматизації бізнес-процесів електронної комерції

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2617-796X.6.2.2023.293620

Ключові слова:

електронна комерція, системи електронної комерції, інформаційні технології, інформаційні системи автоматизації бізнес-процесів, інтерфейс користувача, безпека даних

Анотація

Автоматизація бізнес-процесів електронної комерції є одним з ключових елементів оптимізації діяльності її підприємств. Сучасні системи управління ресурсами підприємства (ERP), системи управління відносинами з клієнтами (CRM) сприяють оптимізації та автоматизації бізнес-операцій електронної комерції. У статті розглянуто переваги автоматизації бізнес-процесів, такі як зменшення часу, витрат і ризиків, аналіз даних для ухвалення обґрунтованих управлінських рішень. Досліджено деякі аспекти автоматизації бізнес-процесів електронної комерції, наприклад: контроль запасів товарів, відстежування руху товарів (логістичні бізнес-процеси), аналіз попиту та пропозицій, прогнозування тенденцій ринку, планування та управління ресурсами.

Мета статті – дослідити та проаналізувати різні системи автоматизації бізнес-процесів, зокрема обліку й продажу товарів, електронної комерції; виявити наявні проблеми й шляхи їх вирішення; застосувати інноваційний підхід до реалізації інформаційних систем підтримки електронного бізнесу, який поєднує в собі гарантування високого рівня безпеки та відмінної продуктивності з широким набором функціональних можливостей, що відповідають сучасним вимогам користувачів.

Методами дослідження є основні методологічні підходи та технологічні засоби для створення високопродуктивних і зручних у користуванні систем автоматизації бізнес-процесів електронної комерції.

Новизною проведеного дослідження є аналіз сучасних технологій розробки платформ підтримки бізнес-процесів електронної комерції, результати якого можуть застосовуватися під час розробки власного програмного продукту – системи автоматизації бізнес-процесів, зокрема обліку та продажу товарів.

Висновки. У роботі досліджено наявні погляди на сучасний підхід до розробки систем автоматизації бізнес-процесів електронної комерції. Проаналізовано переваги та недоліки відомих систем автоматизації бізнес-процесів електронної комерції та відзначено важливість таких систем у досягненні ефективності й конкурентоспроможності підприємств у сучасному бізнес-середовищі.

Упровадження ІТ і відповідних інформаційних систем автоматизації бізнес-процесів дає змогу підвищити точність обліку, зменшити час та вартість операцій, покращити взаємодію з клієнтами й оптимізувати управління ресурсами.

Біографії авторів

Ольга Ткаченко, Державний університет інфраструктури та технологій

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій

Максим Гнатюк, Державний університет інфраструктури та технологій

Магістрант, кафедра інформаційних технологій

Посилання

Adobe Commerce Developer Documentation, n.d. Adobe Developer. [online] Available at: <https://devdocs.magento.com/> [Accessed 01 August 2023].

Avtomatyzatsiia internet-mahazynu: shcho vona daie biznesu? [Online Store Automation: What Does It Bring to Business?], 2023. Itspace, [online] 05 April. Available at: https://itspace.company/blog/avtomatyzatsiia-internet-mahazynu-shcho-vona-daye-biznesu [Accessed 01 August 2023].

Croxen-John, D. and van Tonder, J., 2020. E-Commerce Website Optimization: Why 95% of Your Website Visitors Don’t Buy, and What You Can Do About it. 2nd ed. New York: Kogan Page.

Jorgensen, P.C., 2014. Software Testing: A Craftsman’s Approach. 4th ed. [e-Book] New York: Auerbach Publications. https://doi.org/10.1201/b15980

Larson, T., 2016. Ecommerce Evolved: The Essential Playbook to Build, Grow & Scale A Successful Ecommerce Business. Thailand: CreateSpace Independent Publishing Platform.

Learn the world of Shopify, n.d. Shopify Academy. [online] Available at: <https://www.shopify.com/learn/> [Accessed 01 August 2023].

Onlain-bukhhalteriia Dilovod [Online accounting Dilovod], n.d. Dilovod. [online] Available at: <https://dilovod.ua/> [Accessed 02 August 2023].

Rol tekhnolohii maibutnoho v suchasnii elektronnii komertsii [The role of future technologies in modern e-commerce]. 2019. Blog Imena.UA, [online] 11 July. Available at: <https://www.imena.ua/blog/ai-electronic-commerce/> [Accessed 02 August 2023].

Rozetka.ua, n.d. [online] Доступно: <https://rozetka.com.ua/ua/> [Accessed 01 August 2023].

Saha, A. and Praharaj, T., 2023. Introduction to Pattern Designing. GeeksforGeeks. [online] Available at: <https://www.geeksforgeeks.org/design-patterns-set-1-introduction/> [Accessed 01 August 2023].

Seleznov, Yu., 2022. Optymizatsiia biznes-protsesiv internet-mahazynu [Optimizing business processes of an online store]. ElbuzGroup, [online] 22 April. Available at: <https://elbuz.com/ua/optimizaciya-bizness-processov-internet-magazina> [Accessed 01 August 2023].

Smith, A., 2022. Ultimate Guide to E-commerce Automation For 2022. Medium, [online] 29 March. Available at: <https://pros-inc.medium.com/ultimate-guide-to-e-commerce-automation-for-2022-7d85f7d7aa4d> [Accessed 01 August 2023].

Steiner, K., 2012. Automate This: How Algorithms Came to Rule Our World. New York: Portfolio.

Tertychnyi, Ya.S., 2018. Sutnist ta pryroda elektronnoi komertsii [Essence and nature of the electronic commerce]. Herald of Khmelnytskyi National University Economic sciences, [online] 3(2). pp.277-284. Available at: <http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2018/2018_3_2/jrn/pdf/55.pdf> [Accessed 01 August 2023].

The BigCommerce Blog, n.d. BigCommerce. [online] Available at: <https://www.bigcommerce.com/blog/> [Accessed 01 August 2023].

Vasielevski, M., 2009. Zviazok z kliientom v elektronnykh systemakh CRM yak trend marketynhovo-lohistychnoi diialnosti [Communication with the client in electronic CRM systems as a trend in marketing and logistics activities]. Bulletin of Lviv Polytechnic National University, [online] 640, pp.236-243. Available at: https://vlp.com.ua/files/33_12.pdf [Accessed 01 August 2023].

Velyki mozhlyvosti avtomatyzatsii v lohistytsi: dosvid BN-HRUP [Great possibilities of automation in logistics: the experience of BN-GRUP], 2021. TradeMasterGroup, [online] 27 April. Available at: <https://trademaster.ua/logistic/313330> [Accessed 01 August 2023].

WooCommerce Documentation, n.d. Woo. [online] Available at: <https://woocommerce.com/documentation/woocommerce/> [Accessed 01 August 2023].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-13

Як цитувати

Ткаченко, О., & Гнатюк, М. (2023). Деякі аспекти автоматизації бізнес-процесів електронної комерції. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері, 6(2), 458–473. https://doi.org/10.31866/2617-796X.6.2.2023.293620

Номер

Розділ

Електронні ресурси та інформаційно-комунікаційні технології