Редакційний штат

Головний редактор

Юлія Трач, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: 0411@ukr.net
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID

Заступник головного редактора

Ігор Гребеннік, Харківський національний університет радіоелектроніки, (Україна)
e-mail: igor.grebennik@nure.ua
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID

Відповідальний секретар

Катерина Коцюбівська, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: katysivak@gmail.com
ORCID ID

Редакційна колегія

Надія Бачинська, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: n.bachynska17@gmail.com
ORCID ID | Scopus Author ID

Олена Каракоз, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: karakoc@ukr.net
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID

Ольга Кивлюк, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, (Україна)
e-mail: panyolga@ukr.net
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID

Tетяна Ковалюк, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. В. Сікорського», (Україна)
e-mail: kovalyuk@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID

Валерій Кушнарьов, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: raketa1975@ukr.net
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID

Віталіна Нікітенко, Запорізький національний університет, (Україна)
e-mail: vitalina2006@ukr.net
ORCID ID | Web of Science ResearcherID

Тетяна Новальська, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: novalska@meta.ua
Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID

Олександр Романюк, Вінницький національний технічний університет, (Україна)
e-mail: rom8591@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID

Олена Тимошенко, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: etymoshenko@i.ua
ORCID ID | Scopus Author ID

Олена Чайковська, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: oachaikovska@gmail.com
ORCID ID | Scopus Author ID

Димитер Велев, Науково-дослідний центр зниження ризику стихійних лих, Університет національної та світової економіки, (Болгарія)
e-mail: dgvelev@unwe.bg
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID

Раман Гангули Центральний комп'ютерний центр, Віденський університет, (Австрія)
e-mail: raman.ganguly@univie.ac.at
ORCID ID | Scopus Author ID