Редакційний штат

Головний редактор

Юлія Трач, доктор культурології, професор, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: 0411@ukr.net
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID | Google Scholar

Заступник головного редактора

Ігор Гребеннік, доктор технічних наук, професор, Харківський національний університет радіоелектроніки (Україна)
e-mail: igor.grebennik@nure.ua
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID | Google Scholar

Відповідальний секретар

Катерина Коцюбівська, кандидат технічних наук, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: katysivak@gmail.com
ORCID ID | Scopus Author ID | Google Scholar

Редакційна колегія

Надія Бачинська, кандидат педагогічних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: n.bachynska17@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID | Google Scholar

Олена Каракоз, кандидат історичних наук, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: karakoc@ukr.net
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID | Google Scholar

Ольга Кивлюк, доктор філософських наук, професор, Український державний університет імені Михайла Драгоманова (Україна)
e-mail: panyolga@ukr.net
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID | Google Scholar

Tетяна Ковалюк, кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. В. Сікорського» (Україна)
e-mail: kovalyuk@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID | Google Scholar

Валерій Кушнарьов, кандидат культурології, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: raketa1975@ukr.net
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID | Google Scholar

Віталіна Нікітенко, доктор філософських наук, доцент, Запорізький національний університет (Україна)
e-mail: vitalina2006@ukr.net
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Google Scholar

Тетяна Новальська, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: novalska@meta.ua
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID | Google Scholar

Олександр Романюк, доктор технічних наук, професор, Вінницький національний технічний університет (Україна)
e-mail: rom8591@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID | Google Scholar

Олена Тимошенко, доктор економічних наук, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: etymoshenko@i.ua
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID | Google Scholar

Олена Чайковська, кандидат педагогічних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: oachaikovska@gmail.com
ORCID ID | Scopus Author ID | Google Scholar

Димитер Велев, професор, директор науково-дослідного центру зниження ризику стихійних лих, Університет національної та світової економіки (Болгарія)
e-mail: dgvelev@unwe.bg
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID | Google Scholar

Рената Даніеліене, доктор філософії, доцент, директор Інституту інформаційних технологій, консультант ECDL Литва, Вільнюський університет Вітовта Великого (Литва)
e-mail: danieliene@vukhf.lt
ORCID ID | Scopus Author ID