Засоби масової інформації в системі державних інформаційних ресурсів України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2617-796X.6.2.2023.293611

Ключові слова:

державна політика України, державна інформаційна політика, масмедіа, масова преса, інформаційна індустрія, державні інформаційні ресурси, системи масових комунікацій

Анотація

Мета статті – провести комплексний аналіз питання, пов’язаного з діяльністю вітчизняних засобів масової інформації як складників державних інформаційних ресурсів України, які в сукупності формують державну інформаційну політику.

Завдання статті. Орієнтовано на висвітлення порушеного проблемного питання, яке через сформовану мету та завдання забезпечить можливість провести системний аналіз діяльності засобів масової інформації як складників державних інформаційних ресурсів України.

Виклад пропонованого матеріалу наукової статті передбачає розв’язання таких завдань:

– окреслити загальні підходи державної інформаційної політики України у сфері засобів масової інформації;

– відобразити сучасний стан діяльності вітчизняних засобів масової інформації з проведенням певних паралелей із зарубіжними аналогами у сфері масмедіа;

– визначити коло проблемних питань, які на сьогодні є в нашій державі у сфері інформаційної індустрії;

– сформувати пропозиції щодо вирішення проблемних аспектів у діяльності вітчизняних засобів масової інформації.

Методи дослідження. З урахуванням поставленої мети та завдань проведеного наукового дослідження використано загальнонаукові методи, зокрема системного аналізу та синтезу, що дало можливість комплексно розглянути порушену проблематику питання. Використано окремі спеціальні методи, а саме: спостереження, опис, порівняння, моделювання тощо, які слугували конкретизації висвітлення досліджуваних проблемних аспектів, пов’язаних з вітчизняною інформаційною політикою, та місця в ній масмедіа, зокрема масової преси. Метод узагальнення дав змогу системно, послідовно й обґрунтовано сформувати висновки проведеного наукового дослідження. Визначено, що методологічним інструментарієм у формуванні основ державної інформаційної політики є вироблення чітких і прозорих правил, зрозумілих усім суб’єктам суспільних відносин у побудові інформаційної взаємодії між громадськістю та владою. Така комунікація здатна вибудувати конкретну стратегічну мету, спрямовану на сприяння та утвердження влади демократичного типу у співвідношенні з розвитком високоорганізованого суспільства як суб’єкта правовідносин і водночас споживача інформаційних послуг.

Наукова новизна полягає в теоретичному узагальненні проблем сучасної вітчизняної державної інформаційної політики, яка частково реалізується через засоби масової інформації на основі аналізу визначення її пріоритетів, а також вивченні сутності та способів організації різних форм суспільних комунікацій. Акцентовано на тому, що засоби масової інформації являють собою певний складник загальної державної політики України як злагодженої, стабільної, чітко організованої діяльності органів державної влади щодо певного питання або комплексу виконання завдань, які вона забезпечує безпосередньо чи опосередковано, впливаючи на життя українського суспільства.

Висновки. Проведений системний аналіз порушеної проблематики дослідження дає змогу сформулювати висновки про те, що вітчизняна інформаційна політика слугує системно утворювальним елементом між діяльністю держави та її владними інституціями, а також суспільством у вигляді публічного діалогу влади через масмедіа. Правильність побудови вітчизняної інформаційної політики в цілому дає змогу нашій державі успішно просувати свої інформаційно-політичні проєкти, забезпечуючи конкурентні переваги порівняно з проєктами інших політичних сил і суб’єктів, які залучені до цього загальносуспільного процесу. Наголошено на тому, що проблематика різних аспектів діяльності, з якими стикаються вітчизняні засоби масової інформації, значно ускладнює їх ефективну роботу. Запропоновано конкретні шляхи вирішення цих проблемних питань задля підняття престижу нашої держави на міжнародній арені з виходом її у всесвітній інформаційний простір.

Біографії авторів

Олександр Мотлях, Київський національний університет культури і мистецтв

Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

Людмила Бойко, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидат педагогічних наук, професор

Посилання

Andriienko, M.V., Diachkova, O.M., Borysov, A.V. and Sokolenko, O.I., 2019. Informatsiina systema derzhavnoho opovishchennia pry vynyknenni nadzvychainykh sytuatsii v Ukraini [Information system of public proceedings in case of extraordinary situations in Ukraine]. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [e-journal] 5. https://doi.org/10.32702/2307-2156-2019.5.3

Aristova, I.V., 2000. Derzhavna informatsiina polityka ta yii pravove zabezpechennia [State information policy and its legal support]. Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs, 10, pp.83-88.

Bell, D., 1976. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books.

Berezovska, L.I. and Smoliak, M.A., 2014. Psykholohichni osoblyvosti adaptatsii shkoliariv do navchannia [Psychological features of adaptation of schoolboys are to studies]. Bulletin of National Defense University of Ukraine, 4, pp.162-167.

Bozhkova, V.V. and Bilan, A.O., 2019. Sutnist derzhavnoi informatsiinoi polityky v umovakh rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini [The satisfaction of the state information policy in the conditions of the development of information society in Ukraine]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, [e-journal] 11, pp.106-110. https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.11.106

Frotschnig, A., Ottitsch, M. and Tochtermann, K., 1999. A Strategic Alliance for a Sustainable in formation Society. The IPTS Report, [online] 32, pp.17-24. Available at: <http://aei.pitt.edu/52249/1/32.pdf> [Accessed 15 July 2023].

Havrylov, I., 2011. Rozvytok informatsiinoho prostoru: novi mozhlyvosti, novi zahrozy [Development of information space: new opportunities, new threats]. Natsionalna bezpeka i oborona, 1, pp.77-79.

Malyk, Ya.I., 2015. Informatsiina bezpeka Ukrainy: stan ta perspektyvy rozvytku [Information security of Ukraine: state and development prospects]. Efficiency of public administration, 44 (1), pp.13-20.

Moskalenko, A., Huberskyi, L. and Ivanov, V., 1999. Osnovy masovo-informatsiinoi diialnosti [Fundamentals of mass information activity]. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Motliakh, O., 2022. Suchasna derzhavna informatsiina polityka Ukrainy u sferi masmedia [Modern state information policy of Ukraine in the mass media sphere]. Ukrainian Information Space, [e-journal] 2 (10), pp.156-170. https://doi.org/10.31866/2616-7948.10.2022.269851

Nehodchenko, V., 2016. Osnovni napriamy derzhavnoi informatsiinoi polityky v Ukraini [Main directions of state information policy in Ukraine]. Entrepreneurship, Economy and Law, 4, pp.77-81.

Pakhnin, M.L., 2018. Zasoby masovoi komunikatsii ta zasoby masovoi informatsii: spivvidnoshennia poniat [Mass media and mass communication: correlation of concept]. Law Bulletin, 8, pp.65-71.

Sosnin, O.V., 2003. Problemy derzhavnoho upravlinnia systemoiu natsionalnykh informatsiinykh resursiv z naukovoho potentsialu Ukrainy [Problems of state management of the system of national information resources on the scientific potential of Ukraine]. Kyiv: Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences Ukraine.

Stepanov, V.Iu., 2010. Mekhanizmy formuvannia ta realizatsii derzhavnoi informatsiinoi polityky v suchasnykh umovakh [Mechanisms of formation and implementation of state information policy in modern conditions]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Derzhavne upravlinnia, 2, pp.124-128.

Vedung, E., 2003. Otsiniuvannia derzhavnoi polityky i prohram [Public policy and program evaluation]. Translated from English by V. Shulha. Kyiv: Vseuvyto.

Zhuravskyi, V.S., Rodionov, M.K. and Zhyliaiev, I.B., 2004. Ukraina na shliakhu do informatsiinoho suspilstva [Ukraine on the way to the information society]. Kyiv: Politekhnika.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-13

Як цитувати

Мотлях, О., & Бойко, Л. (2023). Засоби масової інформації в системі державних інформаційних ресурсів України. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері, 6(2), 407–418. https://doi.org/10.31866/2617-796X.6.2.2023.293611

Номер

Розділ

Електронні ресурси та інформаційно-комунікаційні технології