Епістолярій П. Куліша на вебсайтах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського

Автор(и)

  • Тетяна Новальська Київський національний університет культури і мистецтв, Україна
  • Катерина Тімофєєва Київський національний університет культури і мистецтв, Україна https://orcid.org/0000-0002-6996-0566

DOI:

https://doi.org/10.31866/2617-796X.6.2.2023.293608

Ключові слова:

вебсайти, електронні ресурси, інтернет-ресурси, архівний документ, цифровізація документної спадщини, П. Куліш, епістолярна спадщина, Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського

Анотація

Мета статті – дослідити й охарактеризувати наявні джерела та проєкти оцифрування й  віртуалізації епістолярної спадщини П. Куліша на вебсайтах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (далі – НБУВ) для збереження історико-культурної спадщини України.

Методи дослідження. У роботі використано комплекс наукових методів, які базуються на міждисциплінарному підході і до якого належать аналітичний (для аналізу електронних ресурсів та мережі Інтернет), історичний (для простеження процесу оцифрування рукописної спадщини П. Куліша), інформаційний і бібліотекознавчий аспекти.

Наукова новизна. Кулішезнавство (наукова дисципліна, що досліджує життя і творчість П. Куліша) широко представлене та введене до наукового й інформаційного обігу завдяки електронним ресурсам НБУВ. Електронні ресурси наповнені оцифрованою документною спадщиною П. Куліша: невелика частина епістолярного доробку та художніх і наукових творів, фотодокументів, довідники НБУВ, у яких зазначена інформація про фонди, де зберігаються паперові документи письменника. Створені цифрові об’єкти епістолярного доробку П. Куліша є невід’ємною частиною цифрової культурної спадщини.

Висновки. Епістолярна спадщина П. Куліша не оцифрована в тому повному обсязі, у якому вона представлена в паперовому вигляді та потребує нагального процесу оцифрування. Українське суспільство позбавлене можливості у вільному доступі користуватися національним надбанням у вигляді епістолярної спадщини П. Куліша, яка є історичним джерелом і загалом ідентифікує українців як самобутню націю з автентичною культурною спадщиною. Сьогодні формування інформативного електронного середовища, спрямованого на висвітлення національних здобутків, є головним стратегічним завданням для розвитку не тільки провідних бібліотечних установ України, а й державної політики зокрема.

Біографії авторів

Тетяна Новальська, Київський національний університет культури і мистецтв

Доктор історичних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій

Катерина Тімофєєва, Київський національний університет культури і мистецтв

Доктор філософії, старший викладач кафедри інформаційних технологій

Посилання

Antonenko, I., 1996. Avtorytetnyi kontrol naimenuvan ustanov ta orhanizatsii v informatsiinykh systemakh arkheohrafichnoho typu ta mozhlyvosti yoho vykorystannia v NAIS [Authoritative control of the names of institutions and organizations in information systems of the archeographic type and the possibility of its use in NAIS]. In: O.S. Onyshchenko, ed. Natsionalna arkhivna informatsiina systema "Arkhivna ta rukopysna Ukrainika" I kompiuteryzatsiia arkhivnoi spravy v Ukraini [National archival information system "Archival and manuscript Ukrainian" and computerization of archival records in Ukraine]. Kyiv: Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Records Management, Iss.1, pp. 98-116.

Bodak, O.P., comp., 2015. Arkhivy, kolektsii ta zibrannia derzhavnykh, hromadskykh ta relihiinykh ustanov u fondakh Instytutu rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho [Archives, collections and collections of state, public and religious institutions in the funds of the Institute of Manuscripts of the National Library of Ukraine named after V. I. Vernadskyi]. [online] Kyiv: Instytutu rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho. Available at <http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0011020> [Accessed 04 August 2023].

Boriak, H.V., 2002. Elektronni arkhivni publikatsii v Interneti: problemy reprezentatsii informatsiinykh resursiv [Electronic archival publications on the Internet: problems of representation of information resources]. Archives of Ukraine, 4-6, pp.141-169.

Burhomistrenko, T. and Herasimova, T., 2016. Panteleimon Kulish: vystavka do 120-richchia vid dnia smerti ukrainskoho pysmennyka, folklorysta, hromadskoho ta kulturnoho diiacha [Panteleimon Kulish: an exhibition for the 120th anniversary of the death of the Ukrainian writer, folklorist, public and cultural figure]. V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine. [online] Available at: <http://www.nbuv.gov.ua/node/3062> [Accessed 04 August 2023].

Chekmarov, A.O., Kostenko, L.I. and Pavlusha T.P., 1988. Natsionalna systema elektronnykh bibliotek [National system of electronic libraries]. Kyiv: V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine.

Doroshkevych, O., 1927. Kulish i Myloradovychivna [Kulish and Miloradovichivna. Letters]. Lysty. Kyiv: Slovo.

Dubrovina, L. and Kovalchuk, H., 2016. Rozvytok elektronnykh informatsiinykh resursiv rukopysnoi ta knyzhkovoi spadshchyny v Natsionalnii bibliotetsi Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho [Development of electronic information resources of manuscript and book heritage in the National Library of Ukraine named after V.I. Vernadskyi]. Bibliotechnyi visnyk, 1, pp.3-11.

Dubrovina, L., Kyrydon, A. and Matiash, I., 2017. Arkhivy, biblioteky, muzei – dzherelna osnova natsionalnoi pamiati, kulturnoi spadshchyny Ukrainy [Archives, libraries, museums – the source basis of national memory, cultural heritage of Ukraine]. Bibliotechnyi visnyk, 1, pp.3-10.

Dubrovina, L.A., 1996. "Arkhivna ta rukopysna ukrainika": do problemy obiekta arkheohrafichnoho ta informatsiinoho opysu v systemi NAIS ["Archive and manuscript Ukrainian": to the problem of the object of archeographic and informational description in the NAIS system]. In: O.S. Onyshchenko, ed. Natsionalna arkhivna informatsiina systema "Arkhivna ta rukopysna Ukrainika" i kompiuteryzatsiia arkhivnoi spravy v Ukraini [National archival information system "Archival and manuscript Ukrainian" and computerization of archival records in Ukraine]. Kyiv: Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Records Management, Iss.1, pp. 41-62.

Khrystova, N., 2005. Metodyka poshuku arkhivnoi informatsii [Methodology for searching archival information]. Library science. Record studies. Informology, 4, pp.58-61.

Kolektsiia dokumentiv 1843–1907 rr. Panteleimona Oleksandrovycha Kulisha, zibrana Oleksandrom Kostiantynovychem Doroshkevychem [Collection of documents 1843–1907 of Panteleimon Oleksandrovich Kulish, collected by Oleksandr Kostyantynovich Doroshkevich], 1889–1946. Fund 315. [online] Kyiv: Instytut rukopysu. Available at: <http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_arch/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=FOND&P21DBN=FOND&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_fond&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=ir0002900> [Accessed 04 August 2023].

Kulish P., 1997. Lysty do M. D. Bilozerskoho [Letters to M. D. Bilozerskyi]. [online] Lviv: Vydavnytstvo M. P. Kots. Available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0011264 [Accessed 04 August 2023].

Kulish Panteleimon Oleksandrovych [Kulish Panteleimon Alexandrovich], 1819–1897a. Electronic library "Ukrainica". [online] Available at: <http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/REF0000326> [Accessed 04 August 2023].

Kulish Panteleimon Oleksandrovych [Kulish Panteleimon Alexandrovich], 1819–1897b. Electronic library "Ukrainica". [online] Available at: <http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21All=%3C.%3EID%3DREF0000326%3C.%3E&&S21FMT=fullwebr> [Accessed 04 August 2023].

Kulish Panteleimon Oleksandrovych [Kulish Panteleimon Alexandrovich], 1819–1897c. Imidzhkatalohy NBUV, [online] fund 338. Available at: <http://www.irbis-nbuv.gov.ua/catalogi/0338/P12.html> [Accessed 04 August 2023].

Kulish, P., 1984. Vybrani lysty Panteleimona Kulisha ukrainskoiu movoiu pysani [Selected Letters of Panteleimon Kulish]. [online] New York: Ukrainian Free Academy of Sciences. Available at: <http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0011277> [Accessed 04 August 2023].

Kyselova, A.A., 2004. Ukrainski arkhivni resursy v Interneti [Ukrainian archival resources on the Internet]. Manuscript and Book Heritage of Ukraine, 9, pp.238-247.

Lande, D. and Barkova, O., 2013. Elektronna biblioteka yak seredovyshche adaptyvnoho ahrehuvannia informatsii [Electronic library as an environment of adaptive information aggregation]. Bibliotechnyi visnyk, 2, pp.12-17.

Liubovets, N. and Popyk, V., 2012. Biohrafichna informatsiia v suchasnomu osvitnomu, naukovomu, kulturnomu informatsiinomu prostori [Biographical information in the modern educational, scientific, cultural information space]. Bibliotechnyi visnyk, 6, pp.58-61.

Lobuzina, K. and Klochok, A., 2011. Elektronnyi kataloh NBUV: problemy adaptatsii do umov suchasnoho informatsiinoho seredovyshcha [The electronic catalog of the NBUV: problems of adaptation to the conditions of the modern information environment]. Bibliotechnyi visnyk, 4, pp.3-10.

Matiash, I., 2007. Arkhivna ta rukopysna ukrainika yak skladova Natsionalnoho arkhivnoho fondu: zmist ta obsiah poniattia [Archival and manuscript Ukrainian literature as a component of the National Archive Fund: content and scope of the concept]. Sumskyi istoryko-arkhivnyi zhurnal, 2-3, pp.16-28.

Mukha, L. and Zatoka, L., 2010. Innovatsiini tekhnolohii zberezhennia bibliotechnykh fondiv [Innovative technologies for preserving library collections]. Bibliotechnyi visnyk, 6, pp.67-69.

Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho [V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine], n.d. Foundation of the Manuscript Institute. [online] Available at: <http://www.nbuv.gov.ua/node/12> [Accessed 04 August 2023].

Novokhatskyi, K., 1996. Zakon Ukrainy "Pro Natsionalnyi arkhivnyi fond i arkhivni ustanovy" ta deiaki zavdannia u zviazku iz stvorenniam NAIS ta inshykh avtomatyzovanykh arkhivnykh system [Law of Ukraine "On the National Archival Fund and Archival Institutions" and some tasks in connection with the creation of NAIS and other automated archival systems]. In: O.S. Onyshchenko, ed. Natsionalna arkhivna informatsiina systema "Arkhivna ta rukopysna Ukrainika" i kompiuteryzatsiia arkhivnoi spravy v Ukraini [National archival information system "Archival and manuscript Ukrainian" and computerization of archival records in Ukraine]. Kyiv: Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Records Management, Iss.1, pp.66-71.

Onyshchenko, O., 2018. Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho yak tsentr pidhotovky kadriv vyshchoi kvalifikatsii ta rozvytku novykh naukovykh napriamiv u bibliotechnii ta arkhivnii haluziakh v Ukraini (1993 – 2018). 2. Pidhotovka bibliotechnykh kadriv vyshchoi kvalifikatsii u rusli novykh priorytetiv diialnosti NBUV u 2011 – 2018 rr. [The National Library of Ukraine named after V. I. Vernadsky as a center for the training of highly qualified personnel and the development of new scientific directions in the library and archival fields in Ukraine (1993 – 2018). 2. Training of highly qualified library personnel in line with the new priorities of the NBUU activity in 2011 – 2018]. Bibliotechnyi visnyk, 3, pp.3-11.

Popyk, V., 2018. Zdobutky, problemy, zavdannia i perspektyvy rozvytku Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho [Achievements, problems, tasks and development prospects of the National Library of Ukraine named after V. I. Vernadsky]. Bibliotechnyi visnyk, 1, pp.20-27.

Shemaieva, H., 2012. Perspektyvni napriamy rozvytku elektronnykh informatsiinykh resursiv bibliotek [Prospective directions for the development of electronic information resources of libraries]. Bibliotechnyi visnyk, 3, pp.3-7.

Sokhan, S.V., 2002. Kulish Panteleimon Oleksandrovych [Panteleimon Oleksandrovich Kulish]. In: Osobovi arkhivni fondy Instytutu rukopysu [Personal archival funds of the Manuscript Institute]. [online] Kyiv: Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. Instytut rukopysu, pp.289-293. Available at: <http://www.irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001837> [Accessed 04 August 2023].

Solianyk, A.A., 2017. Suchasni problemy standartyzatsii vyshchoi bibliotechno-informatsiinoi osvity v Ukraini [Modern problems of standardization of higher library and information education in Ukraine]. In: Suchasna informatsiino-bibliotechna osvita: yevropeiski oriientyry [Modern information and library education: European guidelines], VII International Scientific and Practical Conference, Slavsk, Ukraine, March 1-4, 2017. Ukrainian Library Association, pp.11-16.

Suproniuk, O.K., 2019. Panteleimon Kulish – "kliuchova postat u stanovlenni modernoi ukrainskoi kultury" [Panteleimon Kulish – "a key figure in the formation of modern Ukrainian culture"]. V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, [online] 2 August 2019. Available at: <http://nbuv.gov.ua/node/4847> [Accessed 04 August 2023].

Tsyfrova biblioteka istoryko-kulturnoi spadshchyny [Digital library of historical and cultural heritage], n.d. V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine. [online] Available at: <http://irbisnbuv.gov.ua/dlib/coll/col0001481> [Accessed 04 August 2023].

Yudina, L.M., 2005. Vykorystannia informatsiinykh resursiv Natsionalnoho arkhivnoho fondu Ukrainy: naukovo-metodychni zasady, napriamy ta formy (1993-2004 rr.) [Use of information resources of the National Archive Fund of Ukraine: scientific and methodological principles, directions and forms (1993-2004)]. PhD. Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Records Management.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-13

Як цитувати

Новальська, Т., & Тімофєєва, К. (2023). Епістолярій П. Куліша на вебсайтах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері, 6(2), 366–381. https://doi.org/10.31866/2617-796X.6.2.2023.293608

Номер

Розділ

Збереження культурної спадщини та доступ до цифрових ресурсів