Деякі аспекти розробки месенджерів – засобів соціальної комунікації

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2617-796X.6.2.2023.293596

Ключові слова:

комунікації, спілкування, інтерфейс користувача, desktop-месенджер, безпека даних, frontend, backend, SSL/TLS

Анотація

Мета статтідослідити та проаналізувати різні desktop-месенджери, виявити наявні проблеми й шляхи їх вирішення, застосувати інноваційні підходи до реалізації desktop-месенджера, який поєднує в собі гарантування високого рівня безпеки та відмінної продуктивності з широким набором функціональних можливостей, що відповідають сучасним вимогам користувачів.

Desktop-месенджери стали важливим складником повсякденної комунікації багатьох категорій користувачів, забезпечуючи зручний і швидкий спосіб обміну різноманітною інформацією. У статті розглянуто, зокрема, як інтеграція сучасних технологій в комунікаційний процес сприяє зміні підходу до комунікацій, збільшенню обсягу інформації, що передається, зменшенню часу на отримання відповіді, надання користувачеві відомостей про отримання переданої інформації його «співрозмовником» (чи «співрозмовниками»).

Методами дослідження є основні методологічні підходи та технологічні засоби для створення високопродуктивних і зручних у користуванні месенджерів.

Новизною проведеного дослідження є аналіз сучасних технологій розробки платформ підтримки онлайн-процесу комунікацій і спілкування, результати якого можуть застосовуватися під час розробки власного програмного продукту – месенджера.

У статті обґрунтовано актуальність розробки desktop-месенджера, яка зумовлена тим, що швидкий і безпечний обмін повідомленнями має на сьогодні велике значення, бо сучасні месенджери стали одним з найважливіших засобів спілкування, що сприяє віддаленій роботі й так званому «соціальному» спілкуванню.

Висновки. У роботі досліджено відомі погляди на сучасний підхід до розробки desktop-месенджерів. Проведений аналіз обумовив вибір концепції розробки сучасного авторського месенджера на основі використання С++ та Qt і, як результат, розробленого на її основі прототипу авторського месенджера.

Розробка месенджера з використанням C++ і Qt сприяє вирішенню проблем безпеки та приватності комунікацій (зокрема, захищаючи особисту інформацію, що поширюється в месенджері). Підтримка шифрування, захист даних й управління правами доступу реалізуються завдяки можливостям C++ та Qt.

Запропонований підхід до розробки месенджера забезпечує одне з найкращих рішень, зменшуючи розподіл між frontend- і backend-частинами та полегшуючи гнучкість розробки. Це дає змогу створювати масштабовані та високопродуктивні месенджери. Крім того, цей підхід гарантує безпеку й оптимізацію продуктивності desktop-месенджерів і підвищення рівня їх функціональності та зручності використання.

Біографії авторів

Олександр Ткаченко, Державний університет інфраструктури та технологій

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій

Денис Гончаренко, Державний університет інфраструктури та технологій

Магістрант, кафедра інформаційних технологій

Посилання

Amarasinghe, S., Chlipala, A., Devadas, S., Ernst, M., Goldman, M., Guttag, J., Jackson, D., Miller, R., Rinard, M. and Solar-Lezama, A., 2015. Reading 9: Mutability & Immutability. In: 6.005: Software Construction, [online] pp.32-123. Available at: <https://web.mit.edu/6.005/www/fa16/classes/09-immutability/> [Accessed 01 August 2023].

C++ Programming Language, n.d. [online] Available at: <https://devdocs.io/cpp/> [Accessed 01 August 2023].

Client-Server Architecture, n.d. [online] Available at: <https://cs.uwaterloo.ca/~m2nagapp/courses/CS446/1195/Arch_Design_Activity/ClientServer.pdf /> [Accessed 01 August 2023].

Davies, J., 2019. A walkthrough of a TLS 1.3 handshake. Command Line Fanatic, [online] 25 June. Available at: https://commandlinefanatic.com/cgi-bin/showarticle.cgi?article=art080 [Accessed 01 August 2023].

Deep Knowledge Analytics, n.d. Messaging Apps & Communication Platforms Comparative Analysis. Methodology. [online] Available at: <https://analytics.dkv.global/messengers-methodology.pdf> [Accessed 01 August 2023].

DSTU ISO/IEC 25012:2016 [DSTU ISO/IEC 25012:2016], 2016. Inzheneriia system I prohramnykh zasobiv. Vymohy do yakosti system i prohramnykh zasobiv ta yii otsiniuvannia (SQuaRE). Model yakosti danykh (ISO/IEC 25012:2008, IDT) [Systems and software engineering. Requirements for the quality of systems and software tools and its evaluation (SQuaRE). Data quality model (ISO/IEC 25012:2008, IDT)]. BUDSTANDART Online, [online] 27 December. Available at: <https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=69135> [Accessed 01 August 2023].

Dzogbenuku, S.A., n.d. Strategy, Analytics and M&A. Deloitte. [online] Available at: <https://www.deloitte.com/gh/en/services/consulting/services/strategy-analytics-manda.html?icid=top_strategy-analytics-manda> [Accessed 01 August 2023].

Horbenko, I. D. and Horbenko, Yu. I., 2012. Kryptolohiia. Teoriia. Praktyka. Zastosuvannia [Cryptology. Theory. Practice. Application]. Kharkiv: Fort.

Jorgensen, P.C., 2008. Software Testing: A Craftsman’s Approach. 3rd ed. [e-Book] New York: Auerbach Publications. https://doi.org/10.1201/9781439889503

Khare, R. and Lawrence, S., 2000. Upgrading to TLS Within HTTP/1.1. RFC Editor, [e-journal] RFC 2817. https://doi.org/10.17487/RFC2817

Kuznetsov, O.O. and Semenov, S.H., 2009. Protokoly zakhystu informatsii u kompiuternykh systemakh ta merezhakh [Information protection protocols in computer systems and networks]. Kharkiv: Kharkiv National University of Radio Electronics.

Mahapatra, S., 2023. Multithreading in C++. GeeksforGeeks. [online] Available at: <https://www.geeksforgeeks.org/multithreading-in-cpp/> [Accessed 01 August 2023].

QSqlDatabase Class, n.d. The Qt Company. [online] Available at: https://doc.qt.io/qt-6/qsqldatabase.html [Accessed 01 August 2023].

Qt Designer, n.d. The Qt Company. [online] Available at: <https://doc.qt.io/qt-5/qtdesigner-index.html> [Accessed 01 August 2023].

Reddy, M., 2011. API Design for C++. [e-Book] Elsevier. Available at: <https://books.google.com.ua/books?id=IY29LylT85wC&redir_esc=y> [Accessed 01 August 2023].

Saha, A. and Praharaj, T., 2023. Introduction to Pattern Designing. GeeksforGeeks. [online] Available at: <https://www.geeksforgeeks.org/design-patterns-set-1-introduction/> [Accessed 01 August 2023].

Sharma, K., 2022. SQL injection and cross-site scripting: The differences and attack anatomy. ManageEngine Log360, [online] 15 November. Available at: <https://www.manageengine.com/log-management/cyber-security/sql-injection-web-application-attack-and-cross-site-scripting-the-differences-and-attack-anatomy.html> [Accessed 01 August 2023].

Sherman, М. and Schiela, R., 2018. Building Secure Software for Mission Critical Systems. Carnegie Mellon University. [online] Available at: <https://apps.dtic.mil/sti/trecms/pdf/AD1087868.pdf> [Accessed 01 August 2023].

SSL/TLS in Detail, 2009. Microsoft. [online] Available at: <https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2003/cc785811(v=ws.10)> [Accessed 01August 2023].

The future is written with Qt, n.d. The Qt Company. [online] Available at: https://doc.qt.io [Accessed 01 August 2023].

The Meta-Object System, n.d. The Qt Company. [online] Available at: <https://doc.qt.io/qt-6/metaobjects.html> [Accessed 05 August 2023].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-13

Як цитувати

Ткаченко, О., & Гончаренко, Д. (2023). Деякі аспекти розробки месенджерів – засобів соціальної комунікації. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері, 6(2), 312–327. https://doi.org/10.31866/2617-796X.6.2.2023.293596

Номер

Розділ

Інформаційні технології в освіті, мистецтві та культурі