Розробка веборієнтованих систем: онтологічний підхід

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2617-796X.6.1.2023.283993

Ключові слова:

онтологія, онтологічна модель, інформаційна система, веборієнтована система, онтограф, редактор онтологій Protégé

Анотація

Метою статті є дослідження, аналіз можливостей та обґрунтування створення веборієнтованої системи закладу харчування (піцерії) на основі використання онтологічного підходу, а також розробка відповідного програмного забезпечення. Досягнення мети проведеного дослідження передбачає виконання таких завдань, як формування багаторівневої онтологічної моделі предметної галузі (заклад харчування – піцерія) та розробка на її основі відповідної веборієнтованої системи.

Методами дослідження є основні методологічні підходи та технологічні засоби для розробки веборієнтованих систем на основі використання відповідної багаторівневої онтологічної моделі. Такими методами, зокрема, є: системний і порівняльний аналізи (для виявлення особливостей веборієнтованих систем закладів харчування), метод експертних оцінок (під час визначення об’єктів предметної галузі та відношень між ними).

Науковою новизною є дослідження та аналіз сучасних технологій розробки веборієнтованих систем і багаторівневого онтологічного моделювання різноманітних предметних галузей, зокрема закладів харчування (наприклад, піцерії), результати якого можна застосовувати під час розробки власного програмного продукту – веборієнтованої системи закладу харчування.

Висновки. У роботі досліджено відомі погляди на сучасний підхід до розробки веборієнтованих систем на основі використання онтологічного підходу. Запропоновану онтологічну модель закладу харчування (піцерії) описано як формальну специфікацію знань про обрану предметну галузь, її об’єкти та відношення між ними (для чіткого та повного представлення предметної галузі), що відіграє суттєву роль на різних етапах створення і модифікації веборієнтованої системи. Запропонований онтологічний підхід, який передбачає розробку відповідної багаторівневої онтологічної моделі, використано під час розробки веборієнтованої системи закладу харчування (піцерії).

Використання онтологічної моделі під час розробки веборієнтованої системи закладу харчування (піцерії) сприяє зменшенню ризику виникнення помилок щодо структури системи, компонентного й елементного складу системи та її інформаційної бази; більш точному сприйняттю предметної галузі (закладів харчування, які спеціалізуються на різних кухнях народів світу (наприклад, українській, японській, американській), але надають перевагу італійській); використанню під час модельного представлення предметної галузі не тільки формалізованих засобів (формальних граматик, дескрипторних логік тощо), а й природних мов; здійсненню більш точних запитів до інформаційної бази системи (бази даних і відповідної бази знань).

Біографії авторів

Ольга Ткаченко, Державний університет інфраструктури та технологій

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформаційних технологій

Олександр Грибок, Державний університет інфраструктури та технологій

Магістрант кафедри інформаційних технологій

Посилання

Babenko, L.P. and Polianychko, S.L., 2004. Ontolohichni modeli opysu hotovykh resursiv u rozrobtsi prohram [Ontological models of description of ready-made resources in program development]. Problems in Programming, [online] 2-3, pp.173-179. Available at: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/2281/24%20-%20Babenko.pdf?sequence=1> [Accessed 27 Мarch 2023].

Bazylevych, R.P. and Franko, A.V., 2021. Iierarkhichna model system avtomatyzovanoho heneruvannia modulnykh testiv [Hierarchical model of systems for automated generation of unit tests]. Scientific bulletin of UNFU, [online] 31 (5), pp.96-101. Available at: <https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2021/31_5/17.pdf> [Accessed 24 Мarch 2023].

Boiko, N.I., 2012. Modeliuvannia Web-oriientovanykh system ta napriamky rozvytku Web-resursiv [Modeling of Web-oriented systems and directions of development of Web-resources]. Journal of Lviv Polytechnic National University. Information systems and networks, [online] 743, pp.16-25. Available at: http://science.lp.edu.ua/sites/default/files/Papers/02_136.pdf [Accessed 22 Мarch 2023].

Boiko, N.I., 2014. Metody ta instrumenty modeliuvannia informatsiinykh protsesiv [Methods and tools for modeling information processes]. Journal of Lviv Polytechnic National University. Information systems and networks, [online] 805, pp.361-367. Available at: <http://science.lp.edu.ua/sites/default/files/Papers/40_81.pdf> [Accessed 27 Мarch 2023].

Kotov, I.A., 2012. Semantychni merezhi yak komponent unifikovanoi modeli podannia znan v intelektualnykh systemakh [Semantic networks as a component of a unified model of knowledge representation in intelligent systems]. Technology audit and production reserves, [online] 5(2) (7), pp.21-22. Available at: <https://core.ac.uk/download/pdf/288833104.pdf> [Accessed 26 Мarch 2023].

Kozak, I.A., 2010. Infrastruktura ontolohichnoho modeliuvannia informatsiinykh system virtualnykh orhanizatsii [Infrastructure of ontological modeling of information systems of virtual organizations]. In: Strukturni zminy v ekonomitsi ta osviti pid vplyvom informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii [Structural changes in the economy and education under the influence of information and communication technologies], Materials of the international scientific and practical Internet conference. Poltava, Ukraine, 3-14 June 2010. [online] Poltava, pp.46-49. Available at: <https://core.ac.uk/download/pdf/300239563.pdf> [Accessed 25 Мarch 2023].

McGuinness, D. and Van Harmelen, F. eds., 2004. OWL Web Ontology Language: Overview. W3C Recommendation, [online] 10 February. Available at: <http://www.w3.org> [Accessed 10 Мarch 2023].

Meitus, V.Iu., 2009. Intelektualni systemy, ontolohii ta ontolohichni prostory [Intellectual systems, ontologies and ontological spaces]. NaUKMA Research Papers. Computer Science, [online] 99, pp.4-14. Available at: <https://core.ac.uk/download/pdf/149242313.pdf> [Accessed 26 Мarch 2023].

Ovdii, O.M. and Proskudina, H.Iu., 2004. Ontolohii u konteksti intehratsii informatsii: predstavlennia, metody ta instrumenty pobudovy [Ontologies in the context of information integration: representations, methods and tools of construction]. Problems in Programming, [online] 2-3, pp.353-365 Available at: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/1683/48%20-%20Ovdiy.pdf> [Accessed 22 Мarch 2023].

Parasiuk, I.M. and Yershov, S.V., 2008. Modele-oriientovani metody pobudovy ta otsiniuvannia prohramnykh arkhitektur na osnovi nechitkykh hrafiv [Model-oriented methods of building and evaluating software architectures based on fuzzy graphs]. Problemy prohramuvannia, [online] 2-3, pp. 181-190. Available at: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/1451/24%20-%20parasuk.df?sequence=1> [Accessed 27 Мarch 2023].

Patrakeiev, I. and Denysiuk, B., 2019. Modeliuvannia baz znan v redaktori ontolohii PROTÉGÉ [Modeling knowledge bases in the PROTÉGÉ ontology editor]. Urban development and spatial planning, [online] 71, pp.271-282. Available at: <http://mtp.knuba.edu.ua/article/view/220746> [Accessed 26 Мarch 2023].

Pidnebesna, H.A., 2020. Konstruiuvannia kompleksu instrumentalnykh zasobiv induktyvnoho modeliuvannia z vykorystanniam ontolohii [Construction of a set of inductive modeling tools using ontologies]. Control Systems and Computers, [online] 6, pp.46-54. Available at: <http://usim.org.ua/arch/2020/6/7.pdf> [Accessed 26 Мarch 2023].

Protégé, n.d. [online] Available at: <http://protrgrwiki.stanfotd.edu/index.php/ProtégéUser-Docs> [Accessed 10 Мarch 2023].

Rohushyna, Yu.V., 2017. Vykorystannia ontolohichnykh znan intelektualnymy ahentamy [Use of ontological knowledge by intelligent agents]. Problems in Programming, [online] 2, pp.82-95. Available at: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/144478/07-Rogushina.pdf?sequence=1> [Accessed 24 Мarch 2023].

Rohushyna, Yu.V., 2018. Teoretychni zasady zastosuvannia ontolohii dlia semantyzatsii resursiv Web [Theoretical foundations of the application of ontologies for the semanticization of Web resources]. Problemy prohramuvannia, [online] 2-3, pp.197-203. Available at: <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/144600> [Accessed 10 Мarch].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10

Як цитувати

Ткаченко, О., & Грибок, О. (2023). Розробка веборієнтованих систем: онтологічний підхід. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері, 6(1), 231–246. https://doi.org/10.31866/2617-796X.6.1.2023.283993

Номер

Розділ

Електронні ресурси та інформаційно-комунікаційні технології