Принципи та переваги запровадження інституційного репозитарію в бібліотеках закладів вищої освіти (на прикладі КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради)

Автор(и)

  • Надія Горбач Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5593-6952
  • Наталія Ляшук Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1305-2227

DOI:

https://doi.org/10.31866/2617-796X.6.1.2023.283989

Ключові слова:

інституційний репозитарій, заклад вищої освіти, бібліотека, відкриті дані, наукова діяльність, електронний архів, програмне забезпечення Dspace

Анотація

Мета статті – визначити основні принципи ефективності роботи електронного репозитарію, вивчити досвід і переваги впровадження інститутського репозитарію в закладі вищої освіти, а також дослідити проблеми, з якими зіштовхуються користувачі в процесі роботи з інститутським репозитарієм.

Методи дослідження ґрунтуються на аналізі та синтезі, що дало змогу узагальнити попередні наукові доробки з досліджуваної проблеми та зробити самостійні висновки. У роботі також застосовано метод соціологічного опитування у формі анкетування для визначення проблем, що виникають у користувачів у процесі роботи з репозитарієм.

Наукова новизна полягає в з’ясуванні основних принципів запровадження бібліотеками закладів вищої освіти системи електронного репозитарію; вивченні переваг роботи інституційного репозитарію на противагу бібліотечним фондам і архівам. Застосування соціологічного опитування у формі анкетування дало змогу виявити певні труднощі та недоліки роботи інституційного репозитарію.

Висновки. Визначено основні принципи та надано певні рекомендації для проєктування роботи системи електронного репозитарію, що враховані під час запровадження інституційного репозитарію КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР. З’ясовано важливість проведення соціологічного опитування на початкових етапах роботи інституційного репозитарію для вивчення потреб користувачів і створення якісного інформаційного продукту. Серед труднощів, що виникали в користувачів, і недоліків у роботі репозитарію виявилися такі: сканування опублікованих документів (в окремих випадках); відсутність повнотекстових документів; уведення метаданих, ключових слів; неможливість автоматичного завантаження публікацій з Google Scolare; часові ресурси, які потрібно витрачати на завантаження публікацій. Анкетування забезпечило зворотний зв’язок з користувачами, допомогло виявити потреби авторів і користувачів, установити чітку мету та завдання інститутського репозитарію, сприяло популяризації використання відкритих джерел. Попри певні недоліки інституційний репозитарій постає ефективним інструментом інформатизації сучасного бібліотечного сервісу. Установлено, що ефективна робота інституційного репозитарію забезпечує розвиток науково-освітньої діяльності закладу вищої освіти.

Біографії авторів

Надія Горбач, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради

Кандидат філологічних наук, завідувач бібліотеки

Наталія Ляшук, Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”»

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри інформаційної діяльності та туризму

Посилання

Bakumenko, L.H., 2011. Poniattia instytutsionalnyi repozytarii: terminolohichnyi pidkhid [The concept of an institutional repository: a terminological approach]. Visnyk of Kharkiv State Academy of Culture, 34, pp.227-235.

Bielinska, V. and Moroz, N., 2013. Instytutsiinyi repozytarii yak instrument informatsiinoho zabezpechennia navchalnoi, naukovoi ta mizhnarodnoi naukovo-doslidnytskoi diialnosti ChDIEU [Institutional repository as a tool for information provision of educational, scientific and international research activities of ChDIEU]. Bulletin of the Book Chamber, 8, pp.22-24.

Chmyr, O.S., Kvasha, T.K., Yaroshenko, T.O., Chukanova, S.O., Dmytryshyn, V.S., Tykhonkova, I.O., Popkova, N.H., Kaplenko, I.M., Shcherbak, Ya.O. and Voronkov, V.I., 2017. Natsionalnyi repozytarii akademichnykh tekstiv: vidkrytyi dostup do naukovoi informatsii [National repository of academic texts: open access to scientific information]. Kyiv: Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information.

Lutsyshyna, T., 2015. Instytutsiinyi repozytarii yak perspektyvna forma naukovoi ta osvitnoi komunikatsii u vyshchomu navchalnomu zakladi [Institutional repository as a promising form of scientific and educational communication in a higher educational institution]. Academic Papers of Vernadsky National Library of Ukraine, [online] 42, pp.567-579. Available at: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2015_42_47> [Accessed 03 March 2023].

Oleksiuk, V.P. and Oleksiuk, O.R., 2014. Intehratsiia instytutsiinoho repozytariiu v informatsiino-osvitnie seredovyshche VNZ [Integration of the institutional repository into the information and educational environment of higher education institutions]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, [online] 44 (6), pp.220-232. Available at: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2014_44_6_22> [Accessed 03 March 2023].

Schatz, B. and Chen, Hs., 1996. Guest Editors’ Introduction: Building Large-Scale Digital Libraries. Computer, [e-journal] 29 (5), рр.22-25. https://doi.org/10.1109/2.493453

Yaroshenko, T., 2011. Zelenyi shliakh vidkrytoho dostupu. Repozytarii ta yikh rol u naukovii komunikatsii: pershi dvadtsiat rokiv [Green way of open access. Repositories and their role in scholarly communication: the first twenty years]. Bibliotechnyi visnyk, 5, pp.3-10.

Yaroshenko, T., Serbin, O., Yaroshenko, O., 2022. Vidkryta nauka: rol universytetiv ta bibliotek u suchasnykh zminakh naukovoi komunikatsii [Open science: the role of universities and libraries in modern changes in scientific communication]. Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere, [e-journal] 5(2), pp.277-292. https://doi.10.31866/2617-796X.5.2.2022.270132

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10

Як цитувати

Горбач, Н., & Ляшук, Н. (2023). Принципи та переваги запровадження інституційного репозитарію в бібліотеках закладів вищої освіти (на прикладі КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради). Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері, 6(1), 195–204. https://doi.org/10.31866/2617-796X.6.1.2023.283989

Номер

Розділ

Електронні ресурси та інформаційно-комунікаційні технології