Джерельна база генеалогічних досліджень з історії науки: до постановки проблеми цифровізації наукової комунікації

Автор(и)

  • Олена Тверитникова Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6288-7362
  • Галина Салата Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-2673-8463

DOI:

https://doi.org/10.31866/2617-796X.6.1.2023.283987

Ключові слова:

джерельна база, електронні ресурси, цифровізація, генеалогічне дослідження, архів, бібліотечна справа, історія науки, цифровий простір, інформаційні технології

Анотація

Мета статті – виявити і структурувати джерельну базу генеалогічного дослідження з історії науки та з’ясувати роль інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку цифровізації наукового пошуку.

Методи дослідження. Аналіз, характеристика та класифікація репрезентативної джерельної бази окресленої теми наукової розвідки на основі використання конгломерату загальнонаукових і спеціальних методів наукових досліджень, що у сукупності забезпечили цілісний характер дослідження наукової проблеми. До основного інструментарію методики дослідження залучено такі методи: історико-порівняльний, проблемно-хронологічний, історико-типологічний, історико-системний; метод діахронічного аналізу й узагальнення, аналогії, синтезу, аналізу, формальної логіки. Залучення методологічного інструментарію до наукового опрацювання проблеми констатувало фіксацію контентних векторів дослідження, що здійснені на принципах історизму, об’єктивності, системності, всебічності. Вибір стратегії наукового дослідження або теоретичного й методологічного підґрунтя наукової проблеми, які були залучені та впроваджені в процесі наукового пізнання, надали можливість досягти поставленої мети наукової розвідки. Використання низки загальнонаукових і спеціальних історичних методів наукового дослідження сприяли отриманню нових результатів у розкритті зазначеної теми. Цінним інструментом для наукового пошуку в контексті генеалогічних досліджень виявилася методологія усної історії, зокрема метод інтервʼювання. Цей підхід спрямований на узагальнення свідчень і спогадів осіб, які безпосередньо брали участь у подіях. Метод інтерв’ювання надає змогу фіксувати історичні події та їх сприйняття під кутом конкретних особистостей. Спогади віддзеркалюють індивідуальні думки, переживання та переосмислення подій, і цей індивідуальний досвід має важливий внесок у розуміння та персоналізацію історії, підвищення глибини та достовірності генеалогічних досліджень, збагачення їх індивідуальними свідченнями й особистими переживаннями.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснено спробу структурувати інформаційні джерела з генеалогії, які надали змогу сформувати репрезентативну джерельну базу досліджень з історії науки, визначити результативність діяльності українських науковців, обґрунтувати значущість наукового доробку.

Висновки. У статті розглянуто алгоритм формування репрезентативності джерельної бази генеалогічного дослідження з історії науки. Констатовано важливість залучення до джерельної бази інформаційного пошуку сімейних архівів та архівів особового походження, матеріалів музейних фондів і фондів наукових бібліотек, генеалогічних довідкових видань, статистичних збірок різного спрямування. Обґрунтовано необхідність залучення інтерв’ю-спогадів як вагомої частини джерельної бази генеалогічних досліджень з історії науки. Застосування усної історії дає змогу виявити новий пласт джерел під час відтворення міжособистісних зв’язків, творчих інтересів, повсякдення. З’ясовано, що використання інструментарію інформаційно-комунікаційних технологій – один з вагомих складників наукової діяльності ХХІ ст. Аргументовано доведено необхідність розширеного спектра впровадження електронних послуг в архівних, бібліотечних і музейних установах. Цифровізація архівної та бібліотечної справи є важливим чинником забезпечення сталого розвитку цих наукових осередків. Упровадження електронних інформаційних послуг надає доступ до ресурсів і дає змогу зберегти наукову спадщину.

Біографії авторів

Олена Тверитникова, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Доктор історичних наук, професор, професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій і систем

Галина Салата, Київський національний університет культури і мистецтв

Доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій

Посилання

Bachynska, N.A. and Artemenkova, O.M., 2020. Osoblyvosti praktychnoho vykorystannia arkhivnykh dokumentiv u protsesi provedennia henealohichnykh doslidzhen v Ukraini [Features of the practical use of archival documents in the process of conducting genealogical research in Ukraine]. Library Science. Record Studies. Informology, 4, pp.24-35.

Gutnyk, M.V. and Tverytnykova, E.E., 2021. The Professor G. De-Metz’s Contribution to the Development of Physical Science in Ukraine. Ukrainian Journal of Physicsthis link is disabled, 66 (9), pp.819-829.

Horenko, L., 2010. Henealohiia ukrainskoho shliakhetstva: istoriohrafiia ta dzherela (druha polovyna XVIII – seredyna XIX st.) [Genealogy of the Ukrainian nobility: historiography and sources (second half of the 18th – mid-19th centuries)]. The Culturology Ideas, 2, pp.134-141.

Kalakura, Ya. and Paliienko, M., 2021. Kontseptualizatsiia elektronnoho arkhivoznavstva v konteksti tsyfrovizatsii ukrainskoho suspilstva [Conceptualization of electronic archival studies in the context of digitization of Ukrainian society]. Archives of Ukraine, 3 (328), pp.36-65.

Klymenko, T.A., 2015. Simeini ta arkhivni dokumenty yak dzherelna baza henealohichnoho doslidzhennia kozatskoho rodu VAKKA henealohichni doslidzhennia [Family and archival documents as a source base for genealogical research of the Cossack family VAKKA genealogical research]. Archives of Ukraine, 5-6 (299), pp.223-228.

Lehun, Yu., 2005. Klasyfikatsiia dzherel henealohichnoho kharakteru selianskykh rodyn Pravoberezhnoi Ukrainy [Classification of sources of genealogical nature of peasant families of the Right Bank of Ukraine]. Spetsialni istorychni dystsypliny: pytannnia teorii ta metodyky, 12 (1), pp.249-270.

Papa, I., 2013. Dzherela do henealohii kniazhoho rodu Sangushkiv u krakivskykh arkhivnykh zibranniakh [Sources for the genealogy of the princely family of Sangushki in Krakow archival collections]. Visnyk of the Lviv University. Series History, 48, pp.61-76.

Rozghon, O.V., 2019. Virtualna versiia muzeiu yak zasib uprovadzhennia tsyfrovykh tekhnolohii [The virtual version of the museum as a means of introducing digital technologies]. Law and innovation society, 2 (13), pp.20-26.

Tverytnykova, O.Ie., 2009. Zarodzhennia i rozvytok naukovo-tekhnichnoi shkoly profesora P.P. Kopniaieva (1885–1950 rr.) [The birth and development of the scientific and technical school of professor P.P. Kopniaeva (1885–1950)]. Kharkiv: Kharkiv Polytechnic Institute.

Tverytnykova, E., Gutnyk, M. and Salata, H., 2020. Professors of the Kharkiv Technological Institute: unknown pages of biography. History of science and technology, 10 (2), pp.383-399.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10

Як цитувати

Тверитникова, О., & Салата, Г. (2023). Джерельна база генеалогічних досліджень з історії науки: до постановки проблеми цифровізації наукової комунікації. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері, 6(1), 185–193. https://doi.org/10.31866/2617-796X.6.1.2023.283987

Номер

Розділ

Збереження культурної спадщини та доступ до цифрових ресурсів