Використання штучного інтелекту в цифровому маркетингу бібліотечної галузі України: зарубіжний досвід і перспективи

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2617-796X.6.1.2023.283986

Ключові слова:

штучний інтелект, цифровий маркетинг, бібліотека, цифровий маркетинг бібліотек, чат-бот, «розумна» бібліотека, рекомендаційні системи

Анотація

Мета статті – проаналізувати зарубіжний досвід використання штучного інтелекту в цифровому маркетингу бібліотек, окреслити основні напрями, перспективи та проблеми застосування цих технологій в Україні, сформулювати рекомендації для успішного впровадження ШІ в цифровому маркетингу українських бібліотек.

Методи дослідження. Досягненню поставленої мети сприяло використання різних наукових методів, зокрема аналізу, обґрунтування, систематизації, порівняння та узагальнення. Для збору емпіричних даних проведено контент-аналіз відповідної літератури та вивчення кейсів зарубіжних бібліотек, які впровадили ШІ у свої стратегії цифрового маркетингу. Зібрані дані піддали статистичному аналізу, а результати використали, щоб сформулювати рекомендації для українських бібліотек щодо успішного впровадження штучного інтелекту в їхні стратегії цифрового маркетингу.

Наукова новизна статті полягає в аналізі зарубіжного досвіду впровадження методів цифрового маркетингу на основі штучного інтелекту в бібліотеках, який може слугувати основою для визначення ефективних стратегій та інструментів просування бібліотечних послуг і ресурсів у цифровому середовищі. У дослідженні висвітлено потенціал технологій штучного інтелекту у вирішенні викликів бібліотечної галузі в Україні та надано рекомендації щодо їх практичного впровадження.

Висновки. Визначено п’ять основних напрямів застосування штучного інтелекту в цифровому маркетингу зарубіжних бібліотек: чат-боти, рекомендаційні системи, «розумні» бібліотеки, цифрові архіви й аналіз поведінки користувачів. Перспективами впровадження ШІ є: персоналізація користувацького досвіду за допомогою рекомендацій контенту на основі вподобань та історії пошуку користувачів; покращення функціональності пошуку через надання більш точних та релевантних результатів; підвищення залученості користувачів через взаємодію з чат-ботами в режимі реального часу; аналіз поведінки користувачів для розробки цільових маркетингових кампаній; спрощення аналізу великих обсягів даних та виявлення закономірностей і тенденцій; автоматизація рутинних завдань тощо. Проблеми використання технологій ШІ: відсутність необхідних ресурсів, техніко-технологічних рекомендацій, знань і навичок тощо. Бібліотеки можуть організовувати співпрацю зі спеціалістами зі ШІ або іншими бібліотеками, які вже впровадили фрагменти штучного інтелекту; виявити сфери, які потребують удосконалення та інвестицій; визначити персонал з необхідними навичками та знаннями для управління й підтримки смарттехнологій; розглядати ІКТ-гаджети як засоби ефективного надання інформаційних послуг; працювати над підвищенням ефективності використання інформаційно-комунікаційних технологій; постійно підвищувати кваліфікацію та оцінювати й адаптовувати послуги і технології; мати чітко визначену маркетингову стратегію та план упровадження ШІ, які відповідатимуть цілям і завданням бібліотеки.

Біографія автора

Надія Маранчак, Київський національний університет культури і мистецтв

Старший викладач кафедри комп’ютерних наук

Посилання

Artificial intelligence for digital marketing, 2021. [24]7.ai, [online] 12 April. Avialable at: <https://www.247.ai/resources/articles/ai-artificial-intelligence-digital-marketing> [Accessed 20 February 2023].

Belzetska, N., 2022. U Naukovo-tekhnichnii bibliotetsi Lvivskoi politekhniky pratsiuiut nad otsyfruvanniam knyzhkovoho fondu [The Scientific and Technical Library of the Lviv Polytechnic is working on the digitization of the book collection]. Lviv Polytechnic National University, [online] 31 January. Avialable at: <https://lpnu.ua/news/u-naukovo-tekhnichnii-bibliotetsi-lvivskoi-politekhniky-pratsiuiut-nad-otsyfruvanniam> [Accessed 20 February 2023].

Chat-bot "IBIS" virtualnyi bibliotechnyi pomichnyk [The IBIS chatbot is a virtual library assistant], 2022. Dnipropetrovska oblasna universalna naukova biblioteka im. Pervouchyteliv slovianskykh Kyryla i Mefodiia, [online]. Avialable at: <https://www.libr.dp.ua/81-chat-bot-bs-vrtualniy-bblotechniy-pomchnik.html> [Accessed 20 February 2023].

Chui, M., Hall, B., Mayhew, H., Singla, A. and Sukharevsky, A., 2022. The state of AI in 2022 – and a half decade in review. McKinsey & Company, [online] 6 December. Avialable at: <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-in-2022-and-a-half-decade-in-review> [Accessed 20 February 2023].

Cox, A., 2023. How artificial intelligence might change academic library work: Applying the competencies literature and the theory of the professions. Journal of the Association for Information Science and Technology, [e-journal] 74 (3), pp.367-380. https://doi.org/10.1002/asi.24635

Demianiuk, L.M., 2022. Shtuchnyi intelekt u bibliotechnii praktytsi: zarubizhnyi dosvid [Artificial intelligence in library practice: foreign experience]. In: Biblioteka. Nauka. Komunikatsiia. Innovatsiini transformatsii resursiv i posluh [Library. Science. Communication. Innovative transformations of resources and services], Materials of the International Scientific Conference. Kyiv, Ukraine, 4-6 October 2022. [online] Kyiv: National Library of Ukraine named after V. I. Vernadsky, pp.33-35. Avialable at: <http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004349> [Accessed 20 February 2023].

Digital marketing trends 2023: the rise of artificial intelligence, 2023. Trustmary, [online] 11 April. Avialable at: <https://trustmary.com/marketing/digital-marketing-trends-rise-of-artificial-intelligence/> [Accessed 6 March 2023].

Hurchunova, Ye., 2022. Shtuchnyi intelekt v marketynhu: de yoho vykorystovuiut ta yak vprovadyty yoho vzhe zavtra [Artificial intelligence in marketing: where it is used and how to implement it tomorrow]. About marketing, [online] 2 February. Avialable at: <https://aboutmarketing.info/internet-marketynh/shtuchnyy-intelekt-v-marketynhu-de-yoho-vykorystovuyut-ta-yak-vprovadyty-yoho-vzhe-zavtra/> [Accessed 20 February 2023].

IFLA Statement on Libraries and Artificial Intelligence, 2020. International Federation of Library Associations and Institutions. [online] Avialable at: https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/faife/ifla_statement_on_libraries_and_artificial_intelligence.pdf [Accessed 20 February 2023].

Igwe, K.N. and Sulyman, A.S., 2022. Smart libraries: Changing the paradigms of library services. Business Information Review, [e-journal], 39(4), pp.147-152. https://doi.org/10.1177/02663821221110042

Kuzomko, V.M. and Repnikova, I.P., 2017. Vykorystannia shtuchnoho intelektu u tsyfrovomu marketynhu [Using artificial intelligence in digital marketing]. Market Infrastructure, [online] 13, pp.112-118. Avialable at: <http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/13_2017_ukr/21.pdf> [Accessed 20 February 2023].

Librarians, 2019. The impact of Artificial Intelligence on librarian services. Springer Nature, [online] 21 July. Avialable at: https://www.springernature.com/gp/librarians/news-events/all-news-articles/ebooks/the-impact-of-artificial-intelligence-on-librarian-services/16874432 [Accessed 20 February 2023].

Omame, I.M. and Alex-Nmecha, J.C., 2020. Artificial Intelligence in Libraries. In: Managing and Adapting Library Information Services for Future Users. [e-book] Hershey: IGI Global, pp.120-144. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1116-9.ch008

Padilla, Th., 2019. Responsible Operations: Data Science, Machine Learning, and AI in Libraries. [e-book] Dublin: OCLC Research. https://doi.org/10.25333/xk7z-9g97

Perera, S.S H., 2020. Recommendation System for Library Readers using Machine Learning. Academia, [online] pp.1-7. Avialable at: <https://www.academia.edu/50775719/Recommendation_System_for_Library_Readers_using_Machine_Learning> [Accessed 20 February 2023].

Project highlight: Bizzy chat bot, 2019. The University of Oklahoma libraries. [online]. Avialable at: <https://libraries.ou.edu/content/project-highlight-bizzy-chat-bot> [Accessed 6 March 2023].

Proskurnina, N., 2020. Shtuchnyi intelekt u marketynhovii diialnosti [Artificial intelligence in marketing activities]. Foreign trade: economics, finance, law, [e-journal] 4, pp.129-140. https://doi.org/10.31617/zt.knute.2020(111)09

Shcho pochytaty: unikalni arkhivy ta biblioteky v merezhi [What to read: unique archives and libraries online], 2020. Vechirnii Kyiv, [online] 20 March. Avialable at: <https://vechirniy.kyiv.ua/news/40093/> [Accessed 20 February 2023].

Shevchenko, M.O., 2019. Tsyfrovi arkhivy periodychnykh vydan: suchasni vyklyky dlia Ukrainy [Digital archives of periodicals: modern challenges for Ukraine]. Visnyk of Kharkiv State Academy of Culture, [e-journal], 56, pp.114-127. https://doi.org/10.31516/2410-5333.056.11

Shtuchnyi intelekt (ShI) v marketynhu [Artificial intelligence (AI) in marketing], 2022. Israel IT, [online] 17 February. Avialable at: <https://careers.israelit.pro/shtuchnij-intelekt-shi-v-marketingu/?lang=uk> [Accessed 20 February 2023].

Strunhar, V.V., 2020. Vykorystannia bibliotekamy rekomendatsiinykh servisiv yak instrumentu korystuvatskoi aktyvnosti [Using recommendation services by libraries as a tool for user engagement]. In: Biblioteka. Nauka. Komunikatsiia. Rozvytok bibliotechno-informatsiinoho potentsialu v umovakh tsyfrovizatsii [Library. Science. Communication. Development of library and information potential in conditions of digitization], Materials of the International Scientific Conference. Kyiv, Ukraine, 6-8 October 2020. Kyiv, [online] pp.360-363. Avialable at: <http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/202011_artilces_field_dopmat_files/tezi_nbuv_2020_2.pdf> [Accessed 20 February 2023].

Tanzi, N., 2023. How Can AI Be Used in Libraries? The Digital Librarian, [online] 23 January. Avialable at: https://the-digital-librarian.com/2023/01/23/artificial-intelligence-in-the-library/ [Accessed 6 March 2023].

The Library Telegram chat, 2020. Scientific and Technical Library of the Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, [online] 25 May. Avialable at: https://www.library.kpi.ua/telegram-chat-biblioteky/ [Accessed 20 February 2023].

Tompson, E., 2022. 10 potuzhnykh instrumentiv dlia stvorennia naikrashchykh platform chat-botiv u 2023 rotsi [10 Powerful Tools for Building the Best Chatbot Platforms in 2023]. Bloggersideas, [online] 15 November. Avialable at: <https://www.bloggersideas.com/uk/platform-and-tool-to-build-best-chatbot/> [Accessed 20 February 2023].

Yashkina, O., Chaikovska, M. and Filatova, V., 2020. Artificial Intelligence in Mobile Marketing: Conditions, Obstacles and Prospects of Using. Marketing and digital technologies, [e-journal] 4 (2), pp.53-60. https://doi.org/10.15276/mdt.4.2.2020.5

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10

Як цитувати

Маранчак, Н. (2023). Використання штучного інтелекту в цифровому маркетингу бібліотечної галузі України: зарубіжний досвід і перспективи. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері, 6(1), 172–184. https://doi.org/10.31866/2617-796X.6.1.2023.283986

Номер

Розділ

Збереження культурної спадщини та доступ до цифрових ресурсів