Фізика в іграх. Створення ігрового двигуна на основі фізичних процесів

Автор(и)

  • Людмила Вовк Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8067-3640
  • Дмитро Недавній Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31866/2617-796X.6.1.2023.283971

Ключові слова:

фізичний движок, динаміка, зіткнення об’єктів, бібліотека OpenGL, PhysX, Havok Physics, Construct 2, Unreal Engine, MoneGame / XNA

Анотація

Мета дослідження полягає в аналізі наявних ігрових двигунів і вивченні можливостей розробки та впровадження ігрового двигуна на основі фізичних процесів з використанням нового підходу, який розширить можливості моделювання ігрового середовища.

Методи дослідження ґрунтуються на застосуванні загальнонаукових і спеціальних методів, зокрема аналізу, синтезу, порівняння, аналогії та моделювання, системно-структурного аналізу, методів теоретичної систематизації та узагальнення результатів, наукового моделювання, що дало змогу змістовно проаналізувати предмет дослідження.

Наукова новизна. Запропоновано новий підхід до створення ігрового двигуна на основі фізичних процесів, який використовує алгоритми розрахунку колізій та динамічного моделювання твердих тіл і рідин.

Висновки. Проаналізовано ігрові двигуни, що на сьогодні функціонують, та описано характеристики й особливості фізичних двигунів. Наголошено, що фізичний двигун в ігровій розробці виконує дві основні функції: виявлення зіткнень між об’єктами й імітацію сил і рухів унаслідок цих зіткнень. Крім імітації фізичних процесів твердих тіл, фізичні двигуни можуть реалізовувати додаткові можливості: спеціальну підтримку моделювання руху твердих тіл, води й інших рідин, симуляцію тканин і одягу, різноманітних частинок, додаткову підтримку для симуляції персонажів – високорівневі контролери персонажів, вбудовану підтримку rag-dolls, підтримку анімації. Описано новий підхід до створення та використання ігрового двигуна на основі фізичних процесів, який дає змогу створювати більш реалістичні ігрові середовища з використанням різноманітних ефектів, імітуючи фізичні процеси в грі. Ігровий двигун, створений на основі нового підходу до вирішення проблеми, використовує алгоритми розрахунку колізій та динамічного моделювання твердих тіл і рідин, що розширює можливості моделювання активностей, забезпечуючи високу точність і реалістичність візуалізації процесів. Новий підхід дає змогу розширювати можливості ігрового двигуна та підтримувати різноманітні сценарії ігор.

Біографії авторів

Людмила Вовк, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук

Дмитро Недавній, Київський національний університет культури і мистецтв

Магістрант кафедри комп’ютерних наук

Посилання

Astakhov, V.I. and Boltach, S.V., 2022. Porivnialnyi analiz vykorystannia dopovnenoi ta virtualnoi realnosti v sferi rozrobky ihor [Comparative analysis of the use of augmented and virtual reality in the field of game development]. In: Kompiuterni ihry ta multymedia yak innovatsiinyi pidkhid do komunikatsii [Computer games and multimedia as an innovative approach to communication], II All-Ukrainian scientific and technical conference of young scientists, graduate students and students. Odesa, Ukraine, 29-30 September 2022. Odesa, pp.101-104.

Baraff, D., 1997a. An Introduction to Physically Based Modeling: Rigid Body Simulation I – Unconstrained Rigid Body Dynamics. [online] Available at: <http://www.cs.cmu.edu/~baraff/sigcourse/notesd1.pdf> [Accessed 20 April 2023].

Baraff, D., 1997b. An Introduction to Physically Based Modeling: Rigid Body Simulation II – Nonpenetration Constraints. [online] Available at: <http://www.cs.cmu.edu/~baraff/sigcourse/notesd2.pdf> [Accessed 20 April 2023].

Batina, O.A., comp., 2021. Tekhnolohiï stvorennia osvitnikh kompiuternykh ihor ta proektuvannia dopovnenoï realnosti [Technologies for creating educational computer games and designing augmented reality]. [online] Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho. Available at: <https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/43547/1/Konspekt_lektsii.pdf> [Accessed 20 April 2023].

Breslavets, V.S., 2018. Tekhnolohii rozrobky kompiuternykh ihor [Computer game development technologies]. Kharkiv: Drukarnia Madryd.

Brightman, J., 2015. Games software revenues to reach $110 billion by 2018 – Digi-Capital. GamesIndustry.biz, [online] 4 May. Available at: <https://www.gamesindustry.biz/games-software-revenues-to-reach-usd110-billion-by-2018-digi-capital> [Accessed 20 April 2023].

Curtis, S., Tamstorf, R. and Manocha, D., 2008. Fast collision detection for deformable models using representative-triangles. In: Proceedings of the 2008 Symposium on Interactive 3D Graphics, SI3D 2008, 15-17 February 2008. Redwood City, CA, USA. [e-journal] New York, pp.61-69. https://doi.org/10.1145/1342250.1342260

Gregory, J., 2014. Game Engine Architecture. 2nd ed. New York: CRC Press.

Helgason, D., 2013. Another million unity developers in the house. Unity, [online] 9 July. Available at: https://blog.unity.com/community/another-million-unity-developers-in-the-house [Accessed 20 April 2023].

Hocking, J., 2018. Unity in Action: Multiplatform game development in C#. 2nd ed. Manning. Pattrasitidecha, A., 2014. Comparison and evaluation of 3D mobile game engines. Chalmers. [online] Available at: <http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/193979/193979.pdf> [Accessed 20 April 2023].

Unity, Source 2, Unreal Engine 4, or CryENGINE – Which Game Engine Should I Choose?, 2015. Pluralsight, [online] 5 March. Available at: <https://www.pluralsight.com/blog/film-games/unity-udk-cryengine-game-engine-choose> [Accessed 20 April 2023].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10

Як цитувати

Вовк, Л., & Недавній, Д. (2023). Фізика в іграх. Створення ігрового двигуна на основі фізичних процесів. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері, 6(1), 107–120. https://doi.org/10.31866/2617-796X.6.1.2023.283971

Номер

Розділ

Візуалізація та інтерактивні мультимедійні технології