Роль освітнього менеджменту в умовах кризових явищ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2617-796X.6.1.2023.283951

Ключові слова:

освітній менеджмент, управління, освітній процес, кризові явища, війна

Анотація

Мета статті – узагальнити та визначити роль освітнього менеджменту в умовах війни та кризових явищ.

Методи дослідження. Під час написання статті застосовано джерелознавчий метод (аналіз досліджень, присвячених окресленій темі), метод узагальнення та систематизації (для підбиття підсумків), а також принципи загального зв’язку, об’єктивності, аналізу, всебічного та конкретного розгляду, системності, що дали змогу проаналізувати основні етапи та визначити особливості проведення освітнього менеджменту в умовах кризових явищ, описати модель надання знань, інформації, умінь, навичок в умовах воєнного стану. Дослідження також спирається на діалектичний метод вивчення об’єктивних законів і фактів, закономірностей, явищ і процесів, притаманних функціонуванню та розвитку закладів вищої освіти, зокрема в умовах війни та кризових явищ.

Наукова новизна. Проаналізовано інноваційні технології, які використовують викладачі для організації освітнього процесу в умовах війни, пандемії чи інших кризових явищ. На основі проведеного аналізу сформовано модель надання освітніх послуг в умовах воєнного стану чи інших кризових явищ. У статті визначено сутність структурно-комунікаційного підходу до формування системи освітнього менеджменту, обґрунтовано трансформацію системи менеджменту на основі застосування електронних та інноваційних технологій, створення мобільних інформаційно-комунікаційних структур, забезпечення електронного документообігу тощо.

Висновки. Військова агресія Російської Федерації проти України, повномасштабне вторгнення її збройних сил, окупація частини нашої держави зумовлює високі ризики життю та здоров’ю учасників навчально-виховного процесу, тому управлінська підсистема освітніх закладів стає важливим чинником для забезпечення їхнього повноцінного функціонування. Установлено, що освітній менеджмент в умовах війни набуває ознак антикризового управління, яке полягає в постійному спостереженні, установленні та локалізації проблемних явищ, що відбуваються в освітньому середовищі. Водночас освітній менеджмент забезпечує якісне й ефективне застосування ресурсів в освітньому закладі, а його основним завданням є створення найкращих умов для навчання та розвитку здобувачів освіти, підвищення якості навчання, розв’язання проблем, що виникають в освітньому процесі. На всіх етапах проведення освітнього менеджменту в умовах кризових явищ необхідно враховувати потреби й інтереси здобувачів освіти, викладачів, адміністративного персоналу та батьків, а також забезпечувати ефективну взаємодію та співпрацю між ними для досягнення спільних цілей освітньої установи, якісного освітнього процесу. Визначено, що від освітнього менеджменту в умовах війни та кризових явищ в Україні вимагають додаткових зусиль для забезпечення безперервності та безперебійного освітнього процесу; підтримки стабільності фінансування освітніх закладів; комунікації зі здобувачами освіти, викладачами та громадськістю; розвитку нових форм та методів навчання; проведення навчання на дистанційних платформах тощо.

Біографії авторів

Оксана Кошелєва, Київський національний університет культури і мистецтв

Cтарший викладач

Олена Кравчук, Київський національний університет культури і мистецтв

Викладач

Оксана Цисельська, Київський національний університет культури і мистецтв

Викладач

Посилання

Adamiv, Yu.O., 2019. Struktura dystantsiinoho navchalnoho kursu v seredovyshchi MOODLE [The structure of a distance learning course in the MOODLE environment]. In: Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia: dosvid, tendentsii, perspektyvy [Modern information technologies and innovative teaching methods: experience, trends, perspectives], Materials of the 3rd International Scientific and Practical Internet Conference. Ternopil, Ukraine, 5 April 2019. [online] Ternopil: Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, 3, pp.57-60. Available at: <http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/14549/1/Adamiv.pdf> [Accessed 25 April 2023].

Brown, M., Dehoney, J. and Millichap, N., 2015. The next generation digital learning environment. A Report on Research. Educause. [online] Available at: <https://library.educause.edu/~/media/files/library/2015/4/eli3035-pdf.pdf> [Accessed 25 April 2023].

Education: From disruption to recovery, 2023. UNESCO, [online] 20 April Available at: <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/> [Accessed 25 April 2023].

Freitas, S.I., Morgan, J. and Gibson, D., 2015. Will MOOCs transform learning and teaching in higher education? Engagement and course retention in online learning provision. British Journal of Educational Technology, [e-journal] 46 (3), pp.455-471. https://doi.org/10.1111/bjet.12268

Ji, F., Kalashnyk, N., Chernovol-Tkachenko, R., Li, S. and Liu, Z., 2021. Forming of soft competencies educational process management changes (distance education). In: Society. Integration. Education, Proceedings of the International Scientific Conference, [e-journal] 6, pp.285-292. DOI: 10.17770/sie2021vol6.6482

Kurepin, V.M., Syniakova, V.S. and Us, S.V., 2020. Orhanizatsiia osvitnoho protsesu v zakladakh profesiinoi (profesiino-tekhnichnoi) osvity na period karantynu [Organization of the educational process in institutions of professional (vocational and technical) education during the quarantine period]. In: Aktualni problemy zhyttiediialnosti liudyny v suchasnomu suspilstvi [Actual problems of human life in modern society], Abstracts of reports. Mykolaiv, 18-20 November 2020. Mykolaiv: Mykolaiv National Agrarian University, pp.132-135.

Marmaza, O.I., 2017. Menedzhment osvitnoi orhanizatsii [Management of an educational organization]. Kharkiv: Shchedra sadyba.

McNamara, A., 2021. Crisis Management in Higher Education in the Time of Covid-19: The Case of Actor Training. Education Sciences, [e-journal] 11, p.132. https://doi.org/10.3390/educsci11030132

MON: vidbulas narada z kerivnykamy departamentiv osvity i nauky OVA shchodo roboty osvitian pid chas viiny [MES: a meeting was held with the heads of the Departments of Education and Science of the Ukrainian Academy of Sciences regarding the work of educators during the war], 2022. Ministry of Education and Science of Ukraine, [online] 02 April. Available at: <https://mon.gov.ua/ua/news/mon-vidbulas-narada-z-kerivnikami-departamentiv-osviti-i-nauki-ova-shodo-roboti-osvityan-pid-chas-vijni> [Accessed 25 April 2023].

Rodinova, N.L., Chervonii, M.V. and Diorditsa, I.M., 2022. Osoblyvosti dystantsiinoho navchannia studentiv v umovakh voiennoho stanu [Peculiarities of distance learning of students in the conditions of martial law]. Prospects and innovations of science (Series "Pedagogy", Series "Psychology", Series "Medicine"), [e-journal] 4 (9), pp.285-296. https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-4(9)-285-296

Rozrobleno metodychni rekomendatsii shchodo orhanizatsii osvitnoho protsesu u 2021/2022 navchalnomu rotsi v pochatkovii shkoli v umovakh voiennoho chasu [Methodological recommendations have been developed for the organization of the educational process in the 2021/2022 academic year in primary school in wartime conditions], 2022. Ministry of Education and Science of Ukraine, [online] 30 bereznia. Available at: <https://mon.gov.ua/ua/news/rozrobleno-metodichni-rekomendaciyi-shodo-organizaciyi-osvitnogo-procesu-u-20212022-navchalnomu-roci-v-pochatkovij-shkoli-v-umovah-voyennogo-chasu> [Accessed 25 April 2023].

Udalova, O.Iu., Dziubynska, Kh.A. and Revka, T.O., 2022. Orhanizatsiia osvitnoho protsesu v umovakh viiny [Organization of the educational process in the conditions of war]. Prospects and innovations of science (Series "Pedagogy", Series "Psychology", Series "Medicine"), [e-journal] 7 (12), pp.441-449. https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-7(12)-441-449

UNESCO and partners launch of the Geneva Global Education in Emergencies Hub, 2023. UNESCO, [online] 20 April. Available at: https://www.unesco.org/en/articles/unesco-and-partners-launch-geneva-global-education-emergencies-hub [Accessed 25 April 2023].

Usik, A., 2019. Rozvytok antykryzovoho menedzhmentu kerivnykiv zakladiv zahalnoi serednoi osvity: teoretychnyi aspekt [Development of anti-crisis management of heads of general secondary education institutions: theoretical aspect]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Chernihivskyi kolehium" imeni T. H. Shevchenka. Seriia: Pedahohichni nauky, [online] 1, pp.233-238. Available at: <https://visnyk.chnpu.edu.ua/download/vs157/46.pdf/> [Accessed 25 April 2023].

Vozniuk, L. and Dobrohorskyi, O., 2022. Osoblyvosti osvitnoho menedzhmentu v umovakh voiennoho stanu [Peculiarities of educational management under martial law]. Dnipro Academy of Continuing Education Herald, Series: "Public Management and Administration", 1 (2), pp.48-54.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10

Як цитувати

Кошелєва, О., Кравчук, О., & Цисельська, О. (2023). Роль освітнього менеджменту в умовах кризових явищ. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері, 6(1), 63–75. https://doi.org/10.31866/2617-796X.6.1.2023.283951

Номер

Розділ

Інформаційні технології в освіті, мистецтві та культурі