Цифровізація освіти та маркетинг освітніх послуг в умовах збройної агресії російської федерації проти України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2617-796X.6.1.2023.283941

Ключові слова:

збройна агресія, маркетинг освітніх послуг, освітні послуги, освіта в умовах збройної агресії, цифровізація освіти

Анотація

Мета статті – аналіз ролі цифровізації освіти й маркетингу освітніх послуг в умовах збройної агресії російської федерації проти України та розробка рекомендацій щодо вдосконалення цифрових і маркетингових стратегій, які допоможуть залучити та зберегти студентів у ЗВО.

Методи дослідження. Задля ефективного досягнення мети дослідження використано методи аналізу й синтезу, узагальнення теоретичних даних, спостереження, а також системний підхід. Це все дало змогу проаналізувати та визначити особливості цифровізації освіти та маркетингу освітніх послуг в умовах збройної агресії російської федерації проти України.

Наукова новизна. Виявлено та проаналізовано конкретні інструменти й методи підвищення ефективності цифровізації освіти та маркетингу в освітній сфері в умовах збройної агресії російської федерації проти України.

Висновки. Отже, маркетинг освітніх послуг в умовах воєнного стану в Україні вимагає від ЗВО більш творчого й інноваційного підходу. Для підвищення конкурентоспроможності закладів освіти необхідно використовувати цифрові інструменти та технології комунікації, щоб забезпечити доступність освіти для студентів, які перебувають в обмеженому середовищі.

Одним з ключових чинників ефективності маркетингу в освітній сфері є забезпечення якісної освіти та надання студентам високого рівня сервісу. Крім того, необхідно активно використовувати різноманітні інструменти маркетингу, такі як цифрова реклама, соціальні мережі та контент-маркетинг, щоб залучити та зберегти абітурієнтів і студентів.

Умови воєнного стану можуть створювати додаткові виклики й обмеження для маркетингу в освітній сфері, але водночас можуть бути й новими можливостями для творчого та інноваційного підходу до розвитку освітніх послуг. Для досягнення успіху в маркетингу в умовах воєнного стану ЗВО мають бути готові до використання цифрових інструментів та способів комунікації, які дають змогу залучати й утримувати абітурієнтів і студентів навіть в обмеженому середовищі.

Біографія автора

Марина Зацерківна, Київський університет культури

Кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики та міжнародних відносин

Посилання

Buinytska, O.P., Varchenko-Trotsenko, L.O. and Hrytseliak, B.I., 2020. Tsyfrovizatsiia zakladu vyshchoi osvity [Digitization of the institution of higher education]. Educological Discourse, [e-journal] 1 (28), pp.64-79. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.1.6

Bushman, I.O., 2017. Marketynhovi stratehii rozvytku universytetu [Marketing strategies of university development]. Current Problems of Philosophy and Sociology, 19, pp.11-14.

Loiko, V.V. and Loiko, Ye.M., 2021. Vplyv didzhytalizatsii na rozvytok komunikatsiinoi polityky zakladiv osvity [The impact of digitalization on the development of communication policy of educational institution]. European scientific journal of Economic and Financial innovation, [e-journal] 2 (8), pp.79-90. https://doi.org/10.32750/2021-0208

Loiko, Ye.M., 2021. Didzhytalizatsiia marketynhovoi komunikatyvnoi stratehii pidpryiemstva [Digitalization of the enterprise’s marketing communication strategy]. Scientific Notes of the "KROK" University, [e-journal] 4 (64), pp.135-142. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-135-142

Lyfar, V. and Mizin, A., 2023. Vykorystannia instrumentiv tsyfrovoho marketynhu u formuvanni imidzhu zakladiv vyshchoi osvity v Ukraini [Use of digital marketing tools in forming the image of higher education institutions in Ukraine]. Věda a perspektivy, [e-journal] 4 (23), pp.23-36. https://doi.org/10.52058/2695-1592-2023-4(23)-23-36

Malakhov, A. and Khmelna, O., 2021. Didzhytalizatsiia zakladu osvity yak efektyvna model upravlinnia yakistiu nadannia osvitnikh posluh [Digitalization of an educational institution as an effective model of quality management of the provision of educational services]. Grail of science, [e-journal] 10, pp.396-409. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.19.11.2021.079

Mohylova, A.Iu. and Reshetnikova, I.V., 2016. Osoblyvosti marketynhu na rynku osvitnikh posluh [Peculiarities of marketing in the market of educational services]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, 10 (2), pp.21-25.

Osvita v Ukraini: vyklyky ta perspektyvy [Education in Ukraine: challenges and prospects], 2020. Ministry of Education and Science of Ukraine. [online] Available at: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2020/metod-zbirka-osvita-ta-covid-2020.pdf> [Accessed 05 May 2023].

Ramskyi, A., 2023. Tsyfrova transformatsiia komunikatsiinykh stratehii zakladiv vyshchoi osvity Ukrainy v period viiny [Digital transformation of communication strategies of higher education institutions of Ukraine during the war]. Scientific bulletin of the international association of scientists. Series: Economy, Management, Security, Technology, [e-journal] 2 (1). https://doi.org/10.56197/2786-5827/2023-2-1-7

Semchuk, Zh.V., 2017. Marketynh sfery osvitnikh posluh pidpryiemstv v umovakh ekonomichnoi nestabilnosti z urakhuvanniam ryzykiv [Marketing of the sphere of educational services of enterprises in conditions of economic instability, taking into account risks]. Internauka, 1 (23) (2), pp.120-126.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10

Як цитувати

Зацерківна, М. (2023). Цифровізація освіти та маркетинг освітніх послуг в умовах збройної агресії російської федерації проти України. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері, 6(1), 43–52. https://doi.org/10.31866/2617-796X.6.1.2023.283941

Номер

Розділ

Інформаційні технології в освіті, мистецтві та культурі