Сучасні диджитал-інструменти в професійному маркетинговому віртуальному середовищі фірми

Автор(и)

  • Юлія Романишин Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7231-8040
  • Оксана Лаба Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6628-7919
  • Кароліна Мацюк Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1737-5904

DOI:

https://doi.org/10.31866/2617-796X.5.1.2022.261294

Ключові слова:

диджитал-інструменти, соціальні мережі, ІТ-сфера, маркетингова концепція, інформаційно-комунікаційні технології, диджиталізація

Анотація

Мета статті – проаналізувати ефективність основних диджитал-інструментів і технологій у процесах здійснення маркетингової діяльності компанії в професійному віртуальному середовищі.

Методи дослідження. У процесі дослідження використано загальнофілософські методи пізнання (аналіз і синтез – у роботі над виявленням стану використання диджитал- інструментів у маркетинговій діяльності), загальнонаукові (інформаційне моделювання, системний метод – під час вивчення досліджуваної проблеми та розробки маркетингової диджитал-концепції) і спеціальні методи (контент-аналіз – аналіз вебсайтів й облікових записів у соціальних мережах).

Наукова новизна. У дослідженні набули подальшого розвитку теоретико-практичні аспекти використання сучасних диджитал-технологій у професійному віртуальному середовищі фірми. Розроблений диджитал-базований маркетинговий концепт для ІТ-компанії.

Висновки. Поєднання цифрових технологій із сучасними видами маркетингової діяльності в ІТ-компаніях базується насамперед на використанні новітніх інструментів для забезпечення продуктивних програмних рішень, які відповідають потребам інформаційного ринку. А також представляють високоякісні результати, які базуються на галузевому досвіді й успішних методологіях їх реалізації в ІТ-сфері, що вже довели свою ефективність у багатьох проєктах. Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в тому, що вони можуть бути використані у прикладних аспектах здійснення маркетингової діяльності ІТ-компанією COAX Software з метою досягнення поставлених маркетингових цілей. Технології та інструменти диджиталізації мають своє практичне застосування в компаніях, які готові до сучасних цифрових трансформацій, прагнуть розвиватися, інтегруватися в професійний віртуальний простір, зміцнювати свої позиції на ринку, розширювати клієнтську аудиторію та партнерські відносини засобами віртуальних комунікацій.

Біографії авторів

Юлія Романишин, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Оксана Лаба, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Асистент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Кароліна Мацюк, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Магістр, кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Посилання

Bahatska, K. and Heidor, A., 2019. Biznes-protsesy v umovakh dydzhytalizatsii ekonomiky [Business processes in the digitalization of the economy]. Herald of Kyiv National University of Trade and Economics, 5, pp.23-32.

Borysenko, O.S., Fisun, Yu.V. and Tkachenko, A.Ia., 2020. Instrumenty marketynhovykh Internet-komunikatsii yak skladnyk mekhanizmu upravlinnia komunikatsiinym seredovyshchem pidpryiemstva [Tools of marketing Internet communications as a component of the mechanism of management of the communication environment of the enterprise]. Infrastruktura rynku, 50, pp.85-91.

Varlamova, M. and Demianova, Yu., 2020. Osnovni tendentsii didzhytalizatsii u hlobalnomu vymiri [The main trends of digitalization in the global dimension]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk, 2, pp.251-260.

Volot, O.I., 2019. Zastosuvannia khmarnykh tekhnolohii v obliku ta upravlinni pidpryiemstvamy realnoho sektoru ekonomiky [Application of cloud technologies in accounting and management of enterprises of the real sector of the economy]. Tsentralnoukrainskyi naukovyi visnyk. Ekonomichni nauky, 2, pp.190-198.

Halitsyn, V. and Kaminskyi, O., 2017. Monitorynh khmarnykh servisiv, rozghornutykh u bahatokhmarnomu seredovyshchi [Monitoring of cloud services deployed in a multi-cloud environment]. Modeling and Information Systems in Economics, 94, pp.160-169.

Zhyhalkevych, Zh.M. and Zalutskyi, R.O., 2020. Didzhytalizatsiia yak osnovnyi faktor rozvytku biznes-struktur [Digitalization as a major factor in the development of business structures]. Efektyvna ekonomika, 11, pp.1-9.

Zhosan, H., 2020. Stan rozvytku didzhytalizatsii v Ukraini [The state of development of digitalization in Ukraine]. Ekonomichnyi analiz, 30 (1), pp.44-52.

Korolchuk, V., 2019. Khmarni servisy dlia vykonannia kolektyvnykh proiektiv u protsesi pidhotovky maibutnikh IT-fakhivtsiv: analiz ta kryterii doboru [Cloud services for the implementation of collective projects in the training of future IT specialists: analysis and selection criteria]. New pedagogical thought, 100 (4), pp.46-51.

Krasovska, O.Iu., 2018. Internet-marketynh yak suchasnyi instrument komunikatsii pidpryiemstva [Internet marketing as a modern tool of enterprise communication]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, 1, pp.67-71.

Lihonenko, L.O., Khripko, A.V. and Domanskyi, A.O., 2018. Zmist ta mekhanizm formuvannia stratehii didzhytalizatsii v biznes-orhanizatsiiakh [The content and mechanism of digitalization strategy in business organizations]. Internauka. [online] Available at: <https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15464416163127.pdf> [Accessed 03 February 2022].

Rabei, N.R. and Boienko, O.Iu., 2020. Pryntsypy funktsionuvannia virtualnoho biznes-seredovyshcha [Principles of functioning of the virtual business environment]. In: Zdobutky ta dosiahnennia prykladnykh ta fundamentalnykh nauk XXI stolittia [Achievements and achievements of applied and basic sciences of the XXI century]. International scientific conference. Cherkasy, Ukraine, August 7, 2020. Cherkasy, Vol. 1, pp.49-51.

Romanyshyn, Yu.L. and Boichuk, K.A., 2018. Teoretyko-praktychni aspekty vykorystannia IKT-bazovanykh komunikatsiinykh kanaliv u diialnosti IT-orhanizatsii [Theoretical and practical aspects of the use of ICT-based communication channels in the activities of IT organizations]. Internauka, 19 (59), 1, pp.11-16.

Romanyshyn, Yu.L. and Nyshchuk, M.I., 2018. Vydy, instrumenty ta modeli suchasnoho marketynhu [Types, tools and models of modern marketing]. Internauka. [online] Available at: <https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15441818058339.pdf> [Accessed 12 February 2022].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30

Як цитувати

Романишин, Ю., Лаба, О., & Мацюк, К. (2022). Сучасні диджитал-інструменти в професійному маркетинговому віртуальному середовищі фірми. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері, 5(1), 103–115. https://doi.org/10.31866/2617-796X.5.1.2022.261294

Номер

Розділ

Візуалізація та інтерактивні мультимедійні технології