Особливості застосування PR-технологій у закладах вищої освіти сфери культури

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2617-796X.5.1.2022.261284

Ключові слова:

заклади вищої освіти, позиціонування, ринок освітніх послуг

Анотація

Мета дослідження – виявити особливості застосування PR-технологій у закладах вищої освіти (ЗВО) сфери культури.

Методи дослідження. Задля ефективного досягнення мети дослідження використано методи аналізу й синтезу, узагальнення теоретичних даних, спостереження, а також системний підхід. Це все дало змогу проаналізувати та визначити особливості застосування PR-технологій у ЗВО сфери культури.

Наукова новизна. Виявлено напрями організації PR закладів вищої освіти й особливості застосування PR-технологій у закладах вищої освіти саме у сфері культури.

Висновки. Отже, напрямами організації PR закладів вищої освіти у сфері культури є: загальна комунікація ЗВО (внутрішня та зовнішня); встановлення й підтримка стійких зв’язків зі ЗМІ; переконання цільових аудиторій у надійності послуг ЗВО; лобізм; консультування. Інформування та організація спеціальних заходів стають сьогодні частиною комплексного підходу до розв’язання комунікативних завдань, основою якого є визначення і дотримання місії ЗВО. Уявлення про місію є інструментом формування загального образу ЗВО нарівні зі створенням візуального стилю, організацією представництва в інтернеті тощо. Як інструмент управління ЗВО PR забезпечує посилення конкурентних переваг ЗВО на ринку освітніх послуг. На підставі оцінювання конкурентоспроможності студентів, випускників, професорсько-викладацького складу, методичних, наукових і технічних засобів навчання, власних основних засобів (навчальних і допоміжних корпусів, обладнання), бібліотеки та лекційних аудиторій ЗВО обирає відповідні PR-технології. Особливості їх застосування ЗВО сфери культури полягають у тому, що з допомогою PR-технологій можна забезпечити формування в цільових аудиторій образу надійного ЗВО, готового до співпраці; позитивного ставлення до ЗВО сфери культури; утвердження духовних і культурних цінностей.

Біографія автора

Марина Зацерківна, ПВНЗ «Київський університет культури»

Кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач кафедри журналістики та міжнародних відносин

Посилання

Boholib, T.M., 2000. Menedzhment i marketynh v osviti [Management and marketing in education]. Lviv.

Deineha, I.O. and Androshchuk, M.S., 2016. Komunikatsii na rynku osvitnikh posluh: zahalne ta spetsyfichne [Communications in the market of educational services: general and specific]. Ekonomika i suspilstvo, 7, pp.279-284.

Dmytriv, A.Ia., 2010. Kharakterystyka osoblyvostei osvitnoi posluhy z pohliadu marketynhu [Characteristics of the features of educational services in terms of marketing]. Bulletin of Lviv Polytechnic National University, 690, pp.40-43.

Kalashnikova, L.V., 2005. Internet-saity vyshchykh navchalnykh zakladiv yak innovatsiini kanaly komunikatsii v umovakh formuvannia informatsiinoho suspilstva v Ukraini [Internet sites of higher educational institutions as innovative channels of communication in the conditions of formation of information society in Ukraine]. Abstract of dissertations. National University of Internal Affairs Kharkiv.

Karamushka, L.M., 1996. Stvorennia imidzhu navchalnoho zakladu yak vazhlyvyi napriamok menedzhmentu osvity [Creating the image of an educational institution as an important area of education management]. In: Upravlinnia suchasnymy navchalno-vykhovnymy zakladamy v systemi osvity [Management of modern educational institutions in the education system]. Proceedings of the Interregional Scientific and Practical Conference. Zaporozhye, pp.11-15.

Marenych, V.M., 2013. Rol PR-tekhnolohii v upravlinni formuvanniam imidzhu vyshchoho navchalnoho zakladu [The role of PR-technologies in the management of the image of a higher education institution]. Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs, 2, pp.220-229.

Nikolaievska, V., 2013. Marketynh v systemi osvity [Marketing in the education system]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu, 3, pp.202-208.

Obolenska, T.Ie., 2001. Marketynh osvitnikh posluh: vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid [Marketing of educational services: domestic and foreign experience]. Kyiv: KNEU.

Stepko, M., 2013. Svitovi tendentsii rozvytku system vyshchoi osvity ta problemy zabezpechennia yakosti y efektyvnosti vyshchoi osvity v Ukraini [World trends in the development of higher education systems and problems of ensuring the quality and efficiency of higher education in Ukraine]. Vyshcha shkola, 7, pp.13-22.

Titov, S.V. and Titova, O.V., 2014. Informatsiino-osvitnie seredovyshche navchalnoho zakladu: rozvytok zasobiv i sposobiv komunikatsiinoi y informatsiinoi vzaiemodii [Information and educational environment of the educational institution: development of means and methods of communication and information interaction]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii kultury, 43, pp.144-150.

Velikanova, O.H., 2010. Formuvannia imidzhu navchalnoho zakladu yak upravlinske novovvedennia [Formation of the image of the educational institution as a managerial innovation]. KlasnaOcinka. [online] 29 August 2010. Available at: http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/formuvannya-imidzhu-navchalnogo-zakladu-yak-upravlinske-novovvedennya.html [Accessed 25 May 2022].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30

Як цитувати

Зацерківна, М. (2022). Особливості застосування PR-технологій у закладах вищої освіти сфери культури. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері, 5(1), 31–41. https://doi.org/10.31866/2617-796X.5.1.2022.261284

Номер

Розділ

ІТ-технології в освіті, мистецтві та культурі