DOI: https://doi.org/10.31866/2617-796x.3.2.2020.220584

Деякі аспекти візуалізації статистичних та наукових даних

Oleksandr Tkachenko, Maksym Humeniuk

Анотація


Метою статті є дослідження, аналіз і розгляд загальних проблем і перспектив використання наявних методів візуалізації статистичної та аналітичної інформації.

Методами дослідження є методи семантичного аналізу основних понять цієї предметної сфери (візуалізація статистичних і наукових даних). У статті розглянуто підходи до візуалізації інформації.

Новизною проведеного дослідження є аналіз математичного і статистичного апарату, який може застосовуватися для візуалізації статистичних і наукових даних, і опис деяких аспектів візуалізації.

Висновки. У роботі досліджено наявні погляди на візуалізацію даних, яка є поданням деяких даних у графічній формі та може бути використана з метою маркетингової діяльності, а також види об’єктів інфографіки та критерії її створення. Враховуючи результати проведеного аналізу, автори прийняли рішення щодо розробки программного продукту візуалізації статистичних і наукових даних, визначили його математичне обґрунтування.


Ключові слова


статистичні дані; аналітичні дані; статистика; візуалізація інформації; інфографіка; діаграма Ґанта; дендрограма; візуалізація в 3D-просторі

Повний текст:

PDF

Посилання


Beljaev, M.O., 2015. Vizualizacija dannyh: infografika kak instrument marketinga [Data visualization: infographics as a marketing tool]. Vestnik Juzhno-Uralskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Jekonomika i menedzhment, [online] 9 (4), pp.125-130. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/vizualizatsiya-dannyh-infografika-kak-instrument-marketinga> [Accessed 09 October 2020].

Brinton, V., 2017. Graficheskoe izobrazhenie faktov [Graphic representation of facts]. Moscow: Obshhestvennaja mysl’.

Fonova kartohramma [Background cartogram]. Wikipedia. [online] Available at: <https://uk.wikipedia.org/> [Accessed 10 October 2020].

Govorova, A., 2017. Azbuka vizualizacii dannyh [The ABC of data visualization]. Interakcija. Intervju. Interpretacija, [online] 9 (13), pp.108-110. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/azbuka-vizualizatsii-dannyh> [Accessed 06 October 2020].

Kartohrama [Cartogram]. Wikipedia. [online] Available at: <https://uk.wikipedia.org/wiki/> [Accessed 10 October 2020].

Nefed’eva, K.V., 2013. Infografika, vizualizacija dannyh v analiticheskoj dejatelnosti [Infographics, data visualization in analytical activities]. Trudy Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta kultury i iskusstv, [online] 197, pp. 89-93. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/infografika-vizualizatsiya-dannyh-v-analiticheskoy-deyatelnosti> [Accessed 06 October 2020].

Sektorna diahrama [Pie chart]. Wikipedia. [online] Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki [Accessed 09 October 2020].

Tyner, J.A., 2010. Symbolizing Volumes with Polygons: choroplethic maps. In: Principles of map design. The Guilford Press, pp.160-169.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Oleksandr Tkachenko, Maksym Humeniuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |