DOI: https://doi.org/10.31866/2617-796x.2.2.2019.187723

Деякі аспекти розробки систем формування та оптимізації туристичних маршрутів

Olha Tkachenko, Leonid Korchevnyi

Анотація


Метою статті є дослідження загальних проблем автоматизації та інформатизації діяльності в туристичній сфері, розгляд і опис авторської інформаційної системи генерації, формування та оптимізації туристичних маршрутів.

Методами дослідження є методи теорії прийняття рішень, методи оптимізації, методи семантичного аналізу основних понять предметної сфери (туристичної сфери). У статті проаналізовано підходи до генерації та формування оптимальних туристичних маршрутів, що реалізовані у відповідній авторській системі.

Новизною проведеного дослідження є запропоновані авторами підходи до формування оптимальних туристичних маршрутів, які ґрунтуються на забезпеченні мінімізації параметрів (наприклад, ризики та витрати підприємств туристичної сфери та їх клієнтів) та максимізації параметрів, обумовлених вимогами клієнта (наприклад, комфортність маршруту, кількість туристичних об’єктів). Ці підходи реалізовані в авторській системі формування та оптимізації туристичних маршрутів. Запропонований підхід забезпечує новий рівень ефективності діяльності в туристичній сфері.

Висновки. Отож, формування та оптимізація туристичних маршрутів за допомогою авторської інформаційної системи сприяють зменшенню ризиків та додаткових витрат як туристичних підприємств, так і їхніх клієнтів. Тому пошук шляхів інформаційно-технологічної підтримки процесів, що відбуваються у туристичній сфері (у вигляді авторської інформаційної системи), є важливим чинником забезпечення ефективного формування оптимальних туристичних маршрутів.

Ключові слова


туристичний маршрут; туристична організація; формування туристичного маршруту; оптимізація туристичного маршруту; інформаційна система; інформаційно-технологічна підтримка туристичної сфери

Повний текст:

PDF

Посилання


Artemenko, O.I., Pasichnyk, V.V. and Yehorova, V.V., 2015. Informatsiini tekhnolohii v haluzi turyzmu. Analiz zastosuvan ta rezultativ doslidzhen [Information technology in the tourism industry. Analysis of stasis and results]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Informatsiini systemy ta merezhi, [online] 814, pp.3–22. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPICM_2015_814_3 [Accessed 5 October 2019].

Grachova, O.Iu., Markova, Iu.A. and Mishina, L.A., 2010. Organizatciia turisticheskogo biznesa: tekhnologiia sozdaniia turprodukta [Organization of tourism business: technology for creating a tourist product]. Moscow: Dashkov i K.

Havrylov, V.P., 2016. Informatsiini systemy i tekhnolohii v turyzmi [Information systems and technologies in tourism]. Kharkiv: Kharkivskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet imeni Semena Kuznetsia.

Khorunzhak, O.V., 2011. Rozvytok informatsiinykh tekhnolohii v turyzmi [Development of information technologies in tourism]. In: Modern problems and their solutions in science, transport, production and education: materials of the international scientific-practical conference, [online] 4, 25, pp.82–85. Available at: https://www.sworld.com.ua/index.php/uk/tourism-and-recreation-411/theoretical-and-methodological-foundations-of-tourism-and-recreation-411/11752-411-1087 [Accessed 5 October 2019].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Артеменко, О.І., Пасічник, В.В. та Єгорова, В.В., 2015. Інформаційні технології в галузі туризму. Аналіз застосувань та результатів досліджень. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі, [online] 814, c.3–22. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPICM_2015_814_3 [Дата звернення 5 жовтня 2019].

Гаврилов, В.П., 2016. Інформаційні системи і технології в туризмі. Харків: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.

Грачова, О.Ю., Маркова, Ю.А. и Мишина, Л.А., 2010. Организация туристического бизнеса: технология создания турпродукта. Москва: Дашков и К.

Хорунжак, О.В., 2011. Розвиток інформаційних технологій в туризмі. В: Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании : материалы международной научно-практической конференции, [online] 4, 25, с.82–85. Доступно: https://www.sworld.com.ua/index.php/uk/tourism-and-recreation-411/theoretical-and-methodological-foundations-of-tourism-and-recreation-411/11752-411-1087 [Дата звернення 5 жовтня 2019].Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Olha Tkachenko, Leonid Korchevnyi

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |