DOI: https://doi.org/10.31866/2617-796x.2.1.2019.175657

Сучасні інструменти бізнес-аналізу в ERP-системах на прикладі ERP лінійки BUSINESS AUTOMATION SOFTWARE

Irina Stolyarchuk, Olena Chaikovska, Taisiia Saiapina

Анотація


Одним із найбільш проблемних місць є відсутність системних досліджень стосовно вимог сучасного бізнесу до автоматизованих інструментів аналізу та контролю орієнтованих на оптимізацію ресурсів підприємства.

Метою статті є аналіз та дослідження сучасних інструментів бізнес-аналізу в ERP-системах, а також аналіз сучасних можливостей інструментарію бізнес-аналізу та механізмів реалізації автоматизованого контролю ресурсів підприємства. Об’єктами дослідження є функціонал та особливості сучасних інструментів бізнес-аналізу в системах ERP-класу на IT-ринку України.

Методами дослідження, які використовувалися в роботі є: бібліографічний, монографічний, порівняльний та синтетично-аналітичний, логічного узагальнення та систематизації.

Новизною проведеного дослідження є огляд та класифікація вбудованих інструментів бізнес-аналізу в прикладних рішеннях лінійки BUSINESS AUTOMATION SOFTWARE, а також аналіз їх функціональних можливостей та особливості обробки і представлення даних.

Висновки. Завдяки ознайомленню з аналітичними можливостями систем автоматизації обліку та управління на старті проектів впровадження у підприємства-замовника забезпечується можливість вибору інструментарію, який відповідає найбільш сучасним вимогам бізнесу і повноцінно відповідає завданням автоматизації.


Ключові слова


ERP-система; бізнес-аналіз; контролінг; управлінська звітність; монітор ключових показників; збалансована система показників; типові сценарії аналізу

Повний текст:

PDF

Посилання


Amiridi, Iu. and Ivanova, N., 2006. Vnedrenie VRM-sistem: mirovye tendentcii i otechestvennyi opyt [Implementation of BPM systems: global trends and domestic experience]. Bankovskie tekhnologii, 4, [online]. Available at: http://iso.ru/ru/press-center/publications/1451.phtml [Accessed 15 May 2019].

Austerberry, D., 2012. Digital Asset Management. [online] Available at: https://books.google.com.ua/books?id=c5ncAwAAQBAJ&pg=PT38&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false [Accessed 26 Аpril 2019].

Chaikovska, O. and Stolyarchuk, I., 2018. Analysis of e-document management systems in Ukraineand criteria for their selection. Technology audit and production reserves, Vol. 3, 2 (41).

Chernikov, A., 2017. ERP ─ «Bitva Titanov 2017» [ERP ─ “Clash of the Titans 2017”]. Available at: https://ko.com.ua/erp_bitva_titanov_2017_119484 [Accessed 15 May 2019].

Hafiiak, A.M. and Kostyrko, R.M., 2016. Avtomatyzovana informatsiina systema upravlinnia orhanizatsiino-tekhnolohichnymy protsesamy na pidpryiemstvi [Automated information system for managing organizational and technological processes at the enterprise]. In: Tezy 68-I naukovoi konferentsii profesoriv, vykladachiv, naukovykh pratsivnykiv, aspirantiv ta studentiv universytetu. Vol 2.Poltava,Ukraine, 15 Аpril – 15 May 2016.Poltava: PoltNTU.

Meer, K.H., 2005. Best Practices in ERP Software Applications.Lincoln,NE: iUniverse.

Pleskach, V.L. and Zatonatska, T.H., 2011. Informatsiini systemy i tekhnolohii na pidpryiemstvakh [Information systems and technologies at enterprises]. Kyiv: Znannia.

Stoliarchuk, I.A. ta Saiapina, T.P., 2017. Tekhnolohii avtomatyzatsii protsesiv upravlinnia ta zadachi osvity v protsesi pidhotovky kvalifikovanykh menedzheriv-korystuvachiv [Technologies of automation of management processes and tasks of education in the process of training of qualified managers-users]. In: Suchasni tendentsii ta perspektyvy rozvytku systemy upravlinnia v Ukraini ta sviti: International Scientific and Practical Conference.Kyiv,Ukraine, 16-17 March 2017. Kyiv: Derzhavnyi universytet telekomunikatsii.

Stoliarchuk, I.A., 2015. Avtomatyzatsiia protsesiv pryiniattia finansovykh rishen na vyrobnychomu pidpryiemstvi zasobamy systemy «1S:Pidpryiemstvo 8» [Automation of financial decision-making processes at a manufacturing enterprise by means of “1C: Enterprise 8 system”]. In: Hlobalni ta rehionalni problemy informatyzatsii v suspilstvi i pryrodokorystuvanni: III International Scientific and Practical Conference. Kyiv, Ukraine, 25-26 June 2015. Kyiv: Ynterservys.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Амириди, Ю. и Иванова, Н., 2006. Внедрение ВРМ-систем: мировые тенденции и отечественный опыт. Банковские технологии, 4, [online]. Доступно: http://iso.ru/ru/press-center/publications/1451.phtml [Дата обращения 15 мая 2019].

Гафіяк, А.М. та Костирко, Р.М., 2016. Автоматизована інформаційна система управління організаційно-технологічними процесами на підприємстві. В: Тези 68-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. Полтава, Україна, 15 квітня – 15 травня 2016. Полтава: ПолтНТУ.

Плескач, В.Л. та Затонацька, Т.Г., 2011. Інформаційні системи і технології на підприємствах. Київ: Знання.

Столярчук, I.А., 2015. Автоматизація процесів прийняття фінансових рішень на виробничому підприємстві засобами системи «1С:Підприємство 8». В: Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. Київ, Україна, 25-26 червня 2015. Київ: Интерсервис.

Столярчук, І.А. та Саяпіна, Т.П., 2017. Технології автоматизації процесів управління та задачі освіти в процесі підготовки кваліфікованих менеджерів-користувачів. В: Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі: Міжнародна науково-практична конференція. Київ, Україна, 16-17 березня 2017. Київ: Державний університет телекомунікацій.

Черников, А., 2017. ERP – «Битва Титанов 2017». Доступно: https://ko.com.ua/erp_bitva_titanov_2017_119484 [Дата обращения 15 мая 2019].

Austerberry, D., 2012. Digital Asset Management. [online] Available at: https://books.google.com.ua/books?id=c5ncAwAAQBAJ&pg=PT38&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false [Accessed 26 Аpril 2019].

Chaikovska, O. and Stolyarchuk, I., 2018. Analysis of e-document management systems in Ukraineand criteria for their selection. Technology audit and production reserves, Vol. 3, 2 (41).

Meer, K.H., 2005. Best Practices in ERP Software Applications. Lincoln, NE: iUniverse.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Irina Stolyarchuk, Olena Chaikovska, Taisiia Saiapina

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |