DOI: https://doi.org/10.31866/2617-796x.2.1.2019.175653

Математичні методи обробки зображень

Kateryna Kotsiubivska, Viktoria Tymoshenko

Анотація


Мета дослідження. Вичення специфіки кодування зображень методом сплайнової інтерполяції, та порвняння вказаного методу з іншими математичними методами кодування та обробки зображень.

Методи дослідження математичні та алгоритмічні моделі та методи розв’язку задачі згладжування на основі сплайн-апроксимації, а також можливість застосування відповідного математичного апарату до кодування та обробки зображень.

Новизною дослідження є виокремлення алгоритму стиснення зображень на основі методів сплайнової апроксимації. Такий підхід до обробки зображень дозволяє не тільки зменшити розміри файлів зображень, але й обирати необхідну якість відновлення, залежно від подальшого використання зображення.

Висновки. В роботі проведено порівняння існуючих методів кодування зображень, та вказано на переваги використання сплайнової інтерполяції при кодуванні і декодуванні зображень.


Ключові слова


сплайн; сплайн-апроксимація; сплайн-інтерполяція; згладжування; кодування; декодування; обробка зображень

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilynskyi, Y.Y., Ohorodnyk, K.V. and Yukysh, M.Y., 2011. Elektronni systemy [Electronic systems]. [online]. Vinnytsia: VNTU. Available at: https://posibnyky.vntu.edu.ua/pdf/000807.pdf [Accessed 16 Аpril 2019].

Koduvannia hrafichnykh danykh [Graphic data encoding]. [online] Available at: https://stud.com.ua/54383/informatika/koduvannya_grafichnih_danih [Accessed 16 Аpril 2019].

Kotsiubivska, K.I., Chaikovska, O.A., Tolmach M.S. ta Khrushch, S.S., 2018. Stysnennia zobrazhen metodamy kubichnykh splain-funktsii [Image compression by cubic spline function methods]. Tekhnolohichnyi audyt ta rezervy vyrobnytstva, 3, pp. 136–154. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.134978

Lutchyn, M.M. and Lutchyn, T.M., 2011. Hrafichne koduvannia zobrazhen [Graphic encoding of images]. [online] Available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/Bitstream/Ntb/12233/1/13_ГрафічнеКодуванняЗображень%20.pdf [Accessed 16 Аpril 2019].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Білинський, Й.Й., Огородник, К.В. та Юкиш, М.Й., 2011. Електронні системи. [online]. Вінниця: ВНТУ. Доступно: https://posibnyky.vntu.edu.ua/pdf/000807.pdf [Дата звернення 16 квітня 2019].

Кодування графічних даних. [online] Доступно: https://stud.com.ua/54383/informatika/koduvannya_grafichnih_danih [Дата звернення 16 квітня 2019].

Коцюбівська, К.І., Чайковська, О.А., Толмач М.С. та Хрущ, С.С., 2018. Стиснення зображень методами кубічних сплайн-функцій. Технологічний аудит та резерви виробництва, 3, с. 136–154. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.134978

Лутчин, М.М. та Лутчин, Т.М., 2011. Графічне кодування зображень. [online] Доступно: http://ena.lp.edu.ua:8080/Bitstream/Ntb/12233/1/13_ГрафічнеКодуванняЗображень%20.pdf [Дата звернення 16 квітня 2019].Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Kateryna Kotsiubivska, Viktoria Tymoshenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |