DOI: https://doi.org/10.31866/2617-796x.2.1.2019.175652

Огляд сучасних систем управління ІТ-проектами

Olexandr Tkachenko, Kostiantyn Tkachenko

Анотація


Метою статті є дослідження та розгляд загальних проблем такої важливої сфери інформаційної діяльності як системи управління ІТ-проектами, процесами їх розробки, тестування та експлуатації.

Методами дослідження є методи семантичного аналізу основних понять розглянутої предметної області (управління ІТ-проектами). У статті розглянуті підходи до тлумачення понять управління ресурсами та витратами, що пов’язані з організаційними, технічними та інформаційними аспектами; сутність управління ІТ-проектів з позицій забезпечення цієї сфери інформаційної діяльності; основні системи управління ІТ-проектами, їх функції, можливості, переваги та недоліки.

Новизною проведеного дослідження є порівняльний аналіз сучасних систем управління ІТ-проектами, визначення їх переваг, недоліків та шляхів подальшого розвитку.

Висновок. Інформатизація та цифровизація в наш час проникають у всі сфери діяльності ІТ-сфери, тому пошук шляхів забезпечення ефективного управління ІТ-проектами (їх ресурсами, витратами, матеріалами тощо) стали важливим аспектом діяльності ІТ-сфери.

Ключові слова


ІТ-проект; управління ІТ-проектом; системи управління ІТ-проектами; аналіз ризиків; планування ресурсів та витрат

Повний текст:

PDF

Посилання


Diagramma Gantta (Gantt Chart) [Gantt chart (Gantt Chart)], 2010. [online] Available at: https://hr-portal.ru/varticle/diagramma-gantta-gantt-chart [Accessed 5 May 2019].

Fakhrutdinov, A., 2014. Proekt Spider Project [Project Spider Project]. [online] Available at: http://erazvitie.org/article/proekt_spider_project [Accessed 3 May 2019].

Krukevych, N.M., 2015. Diahrama Hanta, yak instrument upravlinnia chasom [Gantt chart as a time management tool]. [online] Available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/32254/1/111-203-203.pdf [Accessed 5 May 2019].

Microsoft Announces Microsoft Project 98. [online] Available at: https://news.microsoft.com/1997/09/29/microsoft-announces-microsoft-project-98/ [Accessed 29 Аpril 2019].

Microsoft Project. [online] Available at: https://products.office.com/uk-ua/project/project-and-portfolio-management-software [Accessed 25 Аpril 2019].

MS Project. [online] Available at: https://finswin.com/projects/instrumenty/microsoft-project.html [Accessed 29 Аpril 2019].

Open Plan Professional. [online] Available at: https://library.if.ua/book/96/6646.html [Accessed 5 May 2019].

Open Plan и другие: семейство программных пакетов Welcom для управления проектами, 2008. [online] Available at: blog.iteam.ru/open-plan-i-drugie-semejstvo-programmnyh-paketov-welcom/ [Accessed 29 Аpril 2019].

Polkovnikov, A., 1998. Microsoft Project 98 novye vozmozhnosti [Microsoft Project 98 new features]. [online] Available at: https://www.itweek.ru/themes/detail.php?ID=45177 [Accessed 29 April 2019].

Polkovnikov, A., 2001. Podderzhka komandnoi raboty v Microsoft Project 2000 i Open Plan Professional [Teamwork support in Microsoft Project 2000 and Open Plan Professional]. [online] Available at: https://www.osp.ru/cio/2001/05/171748/ [Accessed 29 April 2019].

Povaliaev, E., 2000. Microsoft Project 2000. [online] Available at: https://compress.ru/article.aspx?id=12239 [Accessed 29 April 2019].

Primavera Contract Management. [online] Available at: http://www.primaveraconsultants.com/product-solutions/primavera-contract-management/ [Accessed 11 May 2019].

PRIMAVERA CONTRACT MANAGEMENT® (EXPEDITION).[online] Available at: https://www.emerald-associates.com/software/oracle/oracle-primavera-contract-management/primavera-contract-management-expedition.html [Accessed 11 May 2019].

Primavera Project Planner (P3). [online] Available at: http://www.ameil.ca/index.php/equipment-2/primavera-project-planner-p3/ [Accessed 5 May 2019].

Primavera Project Planner Professional. [online] Available at: http://www.pmonline.ru/software/primavera/ [Accessed 11 May 2019].

PRIMAVERA PROJECT PLANNER PROFESSIONAL. Available at: https://www.distanz.ru/feed/tezaurus/primavera-project-planner-professional_9141 [Accessed 11 May 2019].

Sistema Primavera Project Planner [Primavera Project Planner System]. [online] Available at: https://studref.com/382255/menedzhment/sistema_primavera_project_planner [Accessed 5 May 2019].

Spider Project. [online] Available at: http://www.pmonline.ru/software/spider/ [Accessed 3 May 2019].

Spider Project. [online] Available at: http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Spider_Project [Accessed 3 May 2019].

SureTrak Project Manager. [online] Available at: https://www.youtube.com/watch?v=ZcOobE0q-Lk [Accessed 7 May 2019].

Upravlenie proektami s PRIMAVERA [Project Management with PRIMAVERA]. [online] Available at: https://project.dovidnyk.info/index.php/home/upravlyeniyeproyektamisprimavera/546-obzor_programmnyh_modulyej_primavera [Accessed 11 May 2019].

Upravlіnnia ІT-proektami [IT project management]. [online] Available at: https://e-5.com.ua/uk/navchannia/upravlinnya-it-proektamy [Accessed 5 May 2019].

Yakymchuk, V.S. ta Nosovets, O.K., 2018. Zasoby planuvannia ta realizatsii IT-proektiv: rekomendatsii do vyvchennia dystsypliny [Tools for planning and implementing IT projects: recommendations for the study of the discipline]. [online] Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho. Available at: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23689/1/NP_ZP_ta_R_IT-proektiv.pdf [Accessed 25 Аpril 2019].

Yurchuk, N.P., 2018. Systema monitorynhu v upravlinni IT-proektamy [Monitoring system in IT project management]. Efektyvna ekonomika, 4 [online]. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/58.pdf [Accessed 25 April 2019].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Диаграмма Гантта (Gantt Chart), 2010. [online] Доступнo: https://hr-portal.ru/varticle/diagramma-gantta-gantt-chart [Дата обращения 5 мая 2019].

Крукевич, Н.М., 2015. Діаграма Ганта, як інструмент управління часом. [online] Доступнo: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/32254/1/111-203-203.pdf [Дата звернення 5 травня 2019].

Поваляев, Е., 2000. Microsoft Project 2000. [online] Доступно: https://compress.ru/article.aspx?id=12239 [Дата обращения 29 апреля 2019].

Полковников, А., 1998. Microsoft Project 98 новые возможности. [online] Доступно: https://www.itweek.ru/themes/detail.php?ID=45177 [Дата обращения 29 апреля 2019].

Полковников, А., 2001. Поддержка командной работы в Microsoft Project 2000 и Open Plan Professional. [online] Доступно: https://www.osp.ru/cio/2001/05/171748/ [Дата обращения 29 апреля 2019].

Система Primavera Project Planner. [online] Доступнo: https://studref.com/382255/menedzhment/sistema_primavera_project_planner [Дата обращения 5 мая 2019].

Управление проектами с PRIMAVERA. [online] Доступнo: https://project.dovidnyk.info/index.php/home/upravlyeniyeproyektamisprimavera/546-obzor_programmnyh_modulyej_primavera [Дата обращения 11 мая 2019].

Управління ІТ-проектами. [online] Доступно: https://e-5.com.ua/uk/navchannia/upravlinnya-it-proektamy [Дата звернення 5 травня 2019].

Фахрутдинов, A., 2014. Проект Spider Project. [online] Доступнo: http://erazvitie.org/article/proekt_spider_project [Дата обращения 3 мая 2019].

Юрчук, Н.П., 2018. Система моніторингу в управлінні ІТ-проектами. Ефективна економіка, [online] 4. Доступно: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/58.pdf [Дата звернення 25 квітня 2019].

Якимчук, В.С. та Носовець, О.К., 2018. Засоби планування та реалізації ІТ-проектів: рекомендації до вивчення дисципліни. [online] Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. Доступно: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23689/1/NP_ZP_ta_R_IT-proektiv.pdf [Дата звернення 25 квітня 2019].

Microsoft Announces Microsoft Project 98. [online] Available at: https://news.microsoft.com/1997/09/29/microsoft-announces-microsoft-project-98/ [Accessed 29 Аpril 2019].

Microsoft Project. [online] Available at: https://products.office.com/uk-ua/project/project-and-portfolio-management-software [Accessed 25 Аpril 2019].

MS Project. [online] Available at: https://finswin.com/projects/instrumenty/microsoft-project.html [Accessed 29 Аpril 2019].

Open Plan Professional. [online] Available at: https://library.if.ua/book/96/6646.html [Accessed 5 May 2019].

Open Plan и другие: семейство программных пакетов Welcom для управления проектами, 2008. [online] Доступнo: blog.iteam.ru/open-plan-i-drugie-semejstvo-programmnyh-paketov-welcom/ [Дата обращения 29 апреля 2019].

Primavera Contract Management. [online] Available at: http://www.primaveraconsultants.com/product-solutions/primavera-contract-management/ [Accessed 11 May 2019].

PRIMAVERA CONTRACT MANAGEMENT® (EXPEDITION). [online] Available at: https://www.emerald-associates.com/software/oracle/oracle-primavera-contract-management/primavera-contract-management-expedition.html [Accessed 11 May 2019].

Primavera Project Planner (P3). [online] Available at: http://www.ameil.ca/index.php/equipment-2/primavera-project-planner-p3/ [Accessed 5 May 2019].

Primavera Project Planner Professional. [online] Доступнo: http://www.pmonline.ru/software/primavera/ [Дата обращения 11 мая 2019].

PRIMAVERA PROJECT PLANNER PROFESSIONAL. Available: https://www.distanz.ru/feed/tezaurus/primavera-project-planner-professional_9141 [Accessed 11 May 2019].

Spider Project. [online] Доступнo: http://www.pmonline.ru/software/spider/ [Дата обращения 3 мая 2019].

Spider Project. [online] Доступнo: http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Spider_Project [Дата обращения 3 мая 2019].

SureTrak Project Manager. [online] Available at: https://www.youtube.com/watch?v=ZcOobE0q-Lk [Accessed 7 May 2019].Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Olexandr Tkachenko, Kostiantyn Tkachenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |