DOI: https://doi.org/10.31866/2617-796x.2.1.2019.175650

Когнітивне моделювання складних систем

Olha Tkachenko

Анотація


Метою статті є дослідження та розгляд загальних проблем когнітивного моделювання складних систем, основних етапів та складових.

Методами дослідження є методи семантичного аналізу основних понять розглянутої предметної області (когнітивне моделювання складних систем). У статті розглянуті підходи до тлумачення понять «когнітивний аналіз» та «когнітивне моделювання» складних систем, що пов’язані з організаційними, управлінськими та інформаційними аспектами. В статті розглянута сутність когнітивного моделювання з позиції забезпечення цієї сфери інформаційної діяльності.

Новизною проведеного дослідження є застосування когнітивного моделювання до складних систем на прикладі системи освіти.

Висновок. Комп’ютерне моделювання сприяє: врахуванню змін зовнішнього середовища та об’єкта управління (системи освіти); систематизації та верифікації уявлень експерта про об’єкт управління (систему освіти) та його зовнішнє середовище; плануванню, з урахуванням наявних перспектив, ресурсів, коштів; використанню в своїх інтересах об’єктивно сформованих тенденцій розвитку ситуації щодо складної системи; прогнозуванню наслідків відповідних управлінських рішень щодо розвитку складної системи; розробці оптимальних стратегій управління системою освіти з урахуванням впливу різноманітних видів тенденцій та чинників.

Ключові слова


когнітивне моделювання; когнітивний аналіз; когнітивна модель; слабкоструктуроване середовище; складна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Intellektualizirovannye kompiuternye tekhnologii podderzhki priniatiia reshenii [Intellectualized computer technology decision support]. [online] Available at: http://www.ipu.ru/labs/lab51/projects.htm [Accessed 25 Аpril 2019].

Kulinich, A.A., 2003. Metodologiia kognitivnogo modelirovaniia slozhnykh plokho opredelennykh situatcii [Methodology of cognitive modeling of complex poorly defined situations]. [online] Available at: http://www.raai.org/about/persons/kulinich/ [Accessed 26 Аpril 2019].

Maksimov, V.I., Kornoushenko, E.K. and Kachaev, S.V. Kognitivnye tekhnologii dlia podderzhki priniatiia upravlencheskikh reshenii [Cognitive technologies to support management decision making]. [online] Available at: http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/092aa276c601a997c32568c0003ab839 [Accessed 26 Аpril 2019].

Osipov, G.S. Dinamicheskie modeli i instrumentalnye sredstva, ispolzuiushchie empiricheskie i ekspertnye znaniia [Dynamic models and tools using empirical and expert knowledge]. [online]. Available at: http://www.raai.org/about/persons/osipov/pages/dokl_osipov.html [Accessed 25 Аpril 2019].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Интеллектуализированные компьютерные технологии поддержки принятия решений. [online]. Доступно: http://www.ipu.ru/labs/lab51/projects.htm  [Дата обращения 25 апреля 2019].

Кулинич, А.А., 2003. Методология когнитивного моделирования сложных плохо определенных ситуаций. [online]. Доступно: http://www.raai.org/about/persons/kulinich/ [Дата обращения 26 апреля 2019].

Максимов, В.И., Корноушенко, Е.К. и Качаев, С.В. Когнитивные технологии для поддержки принятия управленческих решений. [online]. Доступно: http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/092aa276c601a997c32568c0003ab839  [Дата обращения 26 апреля 2019].

Осипов, Г.С. Динамические модели и инструментальные средства, использующие эмпирические и экспертные знания. [online] Доступно: http://www.raai.org/about/persons/osipov/pages/dokl_osipov.html [Дата обращения 25 апреля 2019].Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Olha Tkachenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |