Ткаченко, К., & Зуєнко, О. (2022). Використання багатошарової LSTM-нейромережі в процесі розпізнавання друкованих текстів. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері, 5(1), 199–215. https://doi.org/10.31866/2617-796X.5.1.2022.261305