DOI: https://doi.org/10.31866/2617-796x.2.2018.155659

Система підтримки прийняття рішень щодо управління підготовкою кадрів

Olha Tkachenko, Kostiantyn Tkachenko

Анотація


Метою статті є дослідження процесів управління підготовкою кадрів, розгляд та опис авторської системи підтримки прийняття управлінських рішень щодо підготовки кадрів з урахуванням рейтингової оцінки підприємств підготовки кадрів.

Методами дослідження є методи теорії прийняття рішень, методи семантичного аналізу основних понять розглянутої предметної області (прийняття управлінських рішень щодо підготовки кадрів). В статті розглянуто підходи до прийняття управлінських рішень та генерацію управлінських рішень щодо підготовки кадрів, що реалізовані в авторській системі підтримки прийняття рішень. В статті запропоновано та описано алгоритм прогнозування можливих ризиків і витрат підприємств-роботодавців, яка була апробована у розробленій авторській системі прийняття управлінських рішень щодо підготовки кадрів.

Новизною проведеного дослідження є запропоновані авторами підходи до управління підготовкою кадрів які ґрунтуються на забезпеченні мінімізації таких параметрів управлінського рішення як ризики та витрати підприємств-роботодавців від некваліфікованих кадрів. Ці підходи реалізовані в авторській системі підтримки прийняття управлінських рішень. Запропонований підхід та процедура прийняття управлінських рішень щодо підготовки кадрів забезпечують новий рівень ефективності підготовки конкурентоспроможних фахівців для різних галузей економіки, науки, освіти, культури, ІТ-сфери.

Висновком проведеного в статті дослідження є те, що управління підготовкою кадрів та прийняття відповідних управлінських рішень за допомогою авторської системи підтримки прийняття рішень сприяє зменшенню ризиків та додаткових витрат підприємств. Тому пошук шляхів інформаційно-технологічної підтримки прийняття управлінських рішень (у вигляді авторської системи підтримки прийняття рішень) є важливим чинником забезпечення ефективного управління підготовкою кадрів.

Ключові слова


система підтримки прийняття рішень; багаторівнева модель; управлінське рішення; рейтингове оцінювання; підготовка кадрів; підприємство підготовки кадрів

Повний текст:

PDF

Посилання


AdminLTE. [online] Available at: https://adminlte.io/themes/AdminLTE/index2.html [Accessed 22 September 2018].

Apache. [online] Available at: https://www.apache.org/ [Accessed 22 September 2018].

HTML5 Introduction. [online] Available at: https://www.w3schools.com/html/html5_intro.asp [Accessed 22 September 2018].

JavaScript. [online] Available at: https://www.javascript.com/ [Accessed 22 September 2018].

jQuery. [online] Available at: https://jquery.com/ [Accessed 22 September 2018].

Lavarel. [online] Available at: https://laravel.ru/docs/v5 [Accessed 22 September 2018].

MySQL. [online] Available at: https://www.mysql.com/ [Accessed 22 September 2018].

Open server. [online] Available at: https://ospanel.io/, https://www.apachefriends.org/ru/index.html [Accessed 22 September 2018].

PHP 7.3.0RC6 Released. [online] Available at: http://php.net/ [Accessed 22 September 2018].

Xampp. [online] Available at: https://sourceforge.net/projects/xampp/ [Accessed 22 September 2018].


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Ольга Ткаченко, Костянтин Ткаченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |